Category Archives: 2014 Archive

Crwydro Ymysg y Blodau Gwyllt – 2014 Copy

Dydd Sadwrn 17 Mai

Crwydro Ymysg y Blodau Gwyllt

Dyma gylchdaith hamddenol lle bydd digon o gyfleoedd i chi orffwyso ac edmygu’r blodau a’r bywyd gwyllt, yn ogystal â’r golygfeydd o Goed Creigiau y rhan o Goedwig Gwydir sydd i’r gogledd o Ddyffryn Crafnant.

Bydd rhai llwybrau yn serth ac fe allan nhw fod yn llithrig.

Hyd: 3 awr

Pellter: 6km / 4 milltir

Cyfarfod: 1.45pm, Neuadd Bentref Trefriw.

Dechrau: 2.00pm

Archebu: Joan Prime 01492 642605 / 07889 851 300

Hawdd / Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.

Olion Llwybr y Porthmyn

Dydd Sul 18 Mai 2014

Olion Llwybr y Porthmyn

Ymunwch â Warden Pharc Cenedlaethol Eryri ar gyfer taith gerdded ar hyd y mynyddoedd o Gapel Curig i Drefriw sy’n dilyn hen lwybrau’r porthmyn. Dyma gyfle gwych i glywed hen hanesion am y porthmyn ac i ddysgu mwy am fywyd gwyllt a hanes yr ardal.

Ar ôl cyrraedd Trefriw fe gawn ni fynd am dro i’r Ffair Gacennau yn y Neuadd bentref.

Hyd: 4-5 awr

Pellter: 10km / 6 milltir

Cyfarfod: 9.15am, Maes Parcio Ffordd Gower. Bydd cludiant ar gael i fan cychwyn y daith yng Nghapel Curig.

Dechrau: 9.30am

Archebu: Ceri Hughes 07769 930250 / ceritout@hotmail.com

Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.

Taith Gerdded a Nofio yn y Gwyllt – 2014

Dydd Sul 18 Mai

Taith  Gerdded a Nofio yn y Gwyllt

Byddwn yn gadael Trefriw ac yn cerdded i fyny i Lyn Geirionydd. Bydd y llwybr serth i fyny’r mynydd yn ein cynhesu i fyny – ac mi fyddan ni’n falch iawn o gael trochi yn y dŵr ar ôl cyrraedd y llyn.

Ar ôl cyrraedd gallwch newid i’ch gwisg nofio yn defnyddio’r ‘robie robes’ a ddarperir. Fe allwch chi hefyd fenthyg siwt gweithgareddau dŵr (wetsuit). Byddwch wedyn yn gallu mynd i’r llyn i nofio fel y mynnoch. Mae’r nofio yn rhan o’r daith ac ar y diwedd fe gewch chi fwynhau diod boeth a chacennau traddodiadol gan Gone Swimming.

Mae’n rhaid i chi fod yn nofiwr hyderus ond gallwch nofio ar eich cyflymder a’ch pellter eich hun. Dewch â dillad cynnes efo chi gan gynnwys het a menig. Mae fflip fflops neu Crocs yn ddefnyddiol iawn i gerdded ar dir garw.

Hyd: 2 – 3 awr

Pellter: Cerdded 2km / 1.5 milltir. Gallwch nofio unrhyw bellter (llai na 1km/1 filltir)

Sesiwn y Bore: Cyfarfod am 8.45am er mwyn dechrau am 9.00am, Neuadd Bentref Trefriw

Sesiwn y Prynhawn: Cyfarfod am 12.45pm er mwyn dechrau am 1.00pm, Neuadd Bentref Trefriw

Darperir cludiant yn ôl i Neuadd Bentref Trefriw o Lyn Geirionydd.

Archebu: Gabby Dickenson 07547 652 821 / Dan Graham 07941 038 568

info@goneswimming.co.uk

Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.

Yng Nghysgod y Wrach – 2014

Dydd Sul 18 Mai

Yng Nghysgod y Wrach

O’r man cyfarfod byddwn yn dal bws (bydd yn rhaid talu os nad oes gennych chi docyn bws) i fan cychwyn y daith yng Nghapel Curig. O’r man yma byddwn yn cerdded i fyny i’r gweundir uwchlaw Dyffryn Ogwen ac i Lyn Cowlyd. Ar ein ffordd yn ôl i Drefriw byddwn yn mynd ar hyd llwybr Pen y Craig Gron a thrwy Ddyffryn Crafnant.

Mae rhai golygfeydd da o’r daith gerdded hon o’r ystodau gogleddol Eryri.

Yn anffodus, ni chaniateir cŵn.

Gall fod yn wlyb o dan draed mewn rhannau o’r daith hon, mae esgidiau cerdded da yn hanfodol, ac awgrymwn eich bod yn gwisgo coesarnau.

Hyd: 6.5 – 7.5 awr (gan gynnwys 1 awr o deithio). Byddwn yn dychwelyd i Drefriw rhwng 3.00pm a 4.00pm.

Pellter: 14km / 8 milltir. Esgyniad o 370 metr / 1200 troedfedd

Cyfarfod: 8.00am, Maes Parcio Ffordd Gower, Trefriw

Dechrau: 8.15am

Archebu: Peter Collins 01492 680353

Os ydych chi’n gadael neges cofiwch gynnwys eich rhif ffôn .

Caled

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.

Crwydro Ymysg y Blodau Gwyllt – 2014

Dydd Sadwrn 17 Mai

Crwydro Ymysg y Blodau Gwyllt

Dyma gylchdaith hamddenol lle bydd digon o gyfleoedd i chi orffwyso ac edmygu’r blodau a’r bywyd gwyllt, yn ogystal â’r golygfeydd o Goed Creigiau y rhan o Goedwig Gwydir sydd i’r gogledd o Ddyffryn Crafnant.

Bydd rhai llwybrau yn serth ac fe allan nhw fod yn llithrig.

Hyd: 3 awr

Pellter: 6km / 4 milltir

Cyfarfod: 1.45pm, Neuadd Bentref Trefriw.

Dechrau: 2.00pm

Archebu: Joan Prime 01492 642605 / 07889 851 300

Hawdd / Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.

Taith Gerdded Coedwriaeth – 2014

Dydd Sadwrn 17 Mai

Taith Gerdded Coedwriaeth

Dewch draw am sesiwn o ‘gerdded crefft bren’ ar gyfer teuluoedd lle, gallwn ddarganfod rhai o gyfrinachau byw yn y gwyllt ac adeiladu ffau yn y gwyllt o amgylch Trefriw. Yn anffodus, ni chaniateir cŵn.

Hyd: 7 awr

Pellter: 5km / 3 milltir

Cyfarfod: 9.45am er mwyn dechrau am 10.00am, Neuadd Bentref Trefriw

ArchebuJen Towill 01492 575543 (Dydd Llun – Dydd Gwener) neu ebost  jennifer.towill2@conwy.gov.uk

Hawdd

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.

Ucheldir Trefriw – 2014

Dydd Sadwrn 17 Mai

Ucheldir Trefriw

Bydd y daith hon yn mynd â ni ar hyd rhai o’r ardaloedd llai adnabyddus y gallwn ni gerdded atyn nhw o Drefriw.

Byddwn yn dilyn llwybrau mynyddig a fydd yn serth ac yn arw ar adegau.

Ar ddiwrnod clir bydd modd i ni weld Sir Conwy ac Eryri ar eu gorau.

Mae’n bur debyg y bydd y tir yn wlyb, felly awgrymwn eich bod yn gwisgo esgidiau da a choesarnau.

Hyd: 6 awr

Pellter: 14km / 9 milltir

Cyfarfod: 9.15am, Neuadd Bentref Trefriw.

Dechrau: 9.30am

Archebu: Jen Towill 01492 575543 / jennifer.towill2@conwy.gov.uk (Llun-Gwener)

Caled

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.

Afonydd Crafnant a Chonwy – Taith ar Gyfer Dysgwyr Cymraeg – 2014

Dydd Sadwrn 17 Mai

Afonydd Crafnant a Chonwy – Taith ar Gyfer Dysgwyr Cymraeg  

Os ydych chi’n dysgu Cymraeg neu’n adnabod rhywun sy’n dysgu Cymraeg, yna mae’r daith hon yn gyfle gwych i ymarfer.

Byddwn yn cerdded ar hyd afonydd Crafnant a Chonwy ac yna’n ymweld ag Eglwys y Santes Fair lle cawn ddysgu am Dywysogion Gwynedd. Mae croeso i chi ymuno â ni yn y dafarn am ginio wedyn.

Hyd: 2 awr

Pellter: 5km / 3 milltir

Cyfarfod: 9.45am, Neuadd Bentref Trefriw.

Dechrau: 10.00am

Archebu: Eifion Jones 01745 870656 / 07584 413 400

Hawdd / Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.

Mwyngloddiau a Hanes Coedwig Gwydyr

Dydd Gwener 16 Mai

Mwyngloddiau a Hanes Coedwig Gwydyr

Dyma daith trwy un o ardaloedd mwyaf rhyfeddol Eryri. Dewch i glywed hanes a chwedlau’r ardal a theithio yn ôl i’r gorffennol!

Ar y daith byddwn yn dod ar draws hen fwyngloddiau plwm o Oes Fictoria ac adfeilion o’r Oes Efydd uwchlaw Llyn Geirionydd. Yn anffodus, ni chaniateir cŵn.

Hyd: 5 awr

Pellter: 7km / 4.5 milltir

Cyfarfod: 12.00pm, Neuadd Bentref Trefriw. Darperir cludiant i fan cychwyn y daith  (maes parcio Hafna, Nant BH).

Dechrau: 12.15pm

Archebu: David Bathers  (neges destun os yn bosibl)   07771 801943

Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.