Gŵyl Gerdded Trefriw 2020, Eryri, Cymru

Dydd Gwener 15 Mai – Dydd Sul 17 Mai, 2020

Gŵyl Gerdded fwya poblogaidd Eryri

PWYSIG  –   GŴYL GERDDED TREFRIW 2020 –  WEDI’I CHANSLO

17/3/20 –  Yn sgil y pandemig COVID-19, mae’r pwyllgor wedi penderfynu nad oes gynnon ni ddewis ond i ganslo’r Ŵyl Gerdded eleni.
Dan ni’n ymwybodol bod llawer ohonoch chi eisoes wedi archebu llefydd; dan ni’n drist iawn felly bod rhaid i ni eich troi i ffwrdd, gan fod llawer o waith wedi’i wneud i sicrhau y basai’r ŵyl yn arbennig i chi. Diolch am yr holl gefnogaeth – cadwch mewn cysylltiad, ac mi fyddwn ni’n ôl yn 2021 (Mai 21 – 23).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi’i phleidleisio fel ‘Digwyddiad y Flwyddyn’ yng Ngwobrau Chwaraeon Conwy, 2018

24 o deithiau cerdded dros 3 diwrnod  –  Gwnewch nodyn o’r dyddiad!  –  Mae archebu lle yn agor rŵan!
2020 yw Blwyddyn Awyr Agored Cymru. Pa well ffordd o’i dathlu!

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!