Cymyn y Chwedlau

2017 oedd Blwyddyn Chwedlau yng Nghymru.

Dan ni’n ddiolchgar iawn am fod wedi cael cefnogaeth ariannol LEADER ar gyfer ein gweithgareddau yn ystod Blwyddyn Chwedlau, a fu’n ein galluogi i ddatblygu’r thema hon, a hefyd i adael cymyn.

Fel rhan o hyn, creuon ni drywydd newydd – Trywydd Chwedlau Trefriw – sydd yn gylchdro o ryw 9 milltir. Mae’r trywydd ar gael fel llyfryn 8-tudalen wedi’i lamineiddio, sydd yn cynnwys map, cyfeiriadau llawn, a llawer o bytiau o wybodaeth am y chwedlau. Mae o ar gael bellach (yn Saesneg a’r Gymraeg) fel atodiad i’r pecyn Trywyddau Trefriw.  (Mae’r cardiau hefyd yn dangos lle mae modd cwtogi’r trywydd er mwyn dychwelyd yn gynnar.)

legends Trail cover

Legends Trail pic
Trywydd y Chwedlau

 

 

Gellir lawrlwytho Trywydd y Chwedlau fel .pdf yma, neu gellir ei brynu (ar y cyd efo pecyn Trywyddau Trefriw) ym Melin Wlân Trefriw, neu yn Swyddfa Bost Trefriw.

 

 
Dan ni hefyd wedi cynhyrchu llyfr am chwedlau yn ardal Trefriw.

legends book cover

 

292 o dudalennau, pris £7.50

Mae copiau ar gael ym Melin Wlân Trefriw ac yn Swyddfa Bost Trefriw, neu ar lein o www.lulu.com – chwiliwch am ‘Trefriw Legends’

 

 

Yn ystod yr Ŵyl Gerdded y flwyddyn honno cynhaliwyd sesiwn dan arweiniad bardd/cerddwr proffesiynol Martin Daws, ac mi droiodd y cyfranogwyr chwedl leol yn rap!

Chwaraewyd recordiad o’r rap yn y Ffair Gacennau ar ddiwedd yr ŵyl, a dyma fo!    Mwynhewch ‘Legend for a Day’.


Yn ôl i’r brig

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!