Geocelcio ar gyfer Disgyblion Ysgol Trefriw – 2014

Dydd Gwener 16 Mai

Geocelcio ar gyfer Disgyblion Ysgol Trefriw

Fore dydd Gwener bydd plant Ysgol Trefriw yn cael cyfle i gymryd rhan yn yr ŵyl a rhoi cynnig ar geocelcio. Byddan nhw’n mynd o amgylch Trefriw yn ceisio dod o hyd i guddstorau ac yn rhoi eu sgiliau helfa drysor ar waith yn defnyddio offer GPS a mapiau.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.