All posts by Tony Ellis

Grib Lem – sgramblo yn y mynyddoedd

Dydd Gwener 17 Mai, 2024

Grib Lem – sgramblo yn y mynyddoedd

Taith gerdded a sgramblo i fyny Grib Lem, ar lethyrau Carnedd Dafydd, yw hon.

Pell o brysurdeb Dyffryn Ogwen, mae Grib Lem yn cynnig sgramblo ardderchog (gradd 1) ar grib ymysg y mynyddoedd sy’n gorffen ar gopa Carnedd Dafydd (1,044 m / 3,425 tr). Dydy’r llwybr byth yn rhy anodd, efo digon o ddewisiadau. A chofiwch edrych yn ôl bob hyn a hyn i werthfawrogi’r golygfeydd!

Mae’r llun yn dangos rhan o Grib Lem. (© Live for the Outdoors). Medrwch chi weld mwy ar YouTube: Crib Lem in Snowdonia

Byddwn yn rhannu ceir o Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  5 – 6 miles / 8 – 9 km

Gradd:  Taith fynydd galed, efo darn hir o sgramblo gradd 1. Agored mewn mannau.

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Addasrwydd;   Dylech chi fod â phrofiad o’r mynyddoedd a cherdded ar dir garw, a bod yn ddigon heini ar gyfer y gweithgaredd hwn.

Cofiwch – Weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig.

Amser ymadael:  09:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Leo Scheltinga a Paul Newell


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Y ddynes sy’n cysgu

Dydd Gwener 17 Mai, 2024

Y ddynes sy’n cysgu

Taith gerdded lafurus o Drefriw i Capel Curig yw hon.

Wedi cerdded i fyny Cefn Cyfarwydd y tu ôl i Drefriw, byddwn yn pasio’r topiau eraill o Greigiau Gleision, Craig Wen a Chrimpiau, llefydd sy’n cynnig golygfeydd gwych o’r mynyddoedd. Mae’n debyg bydd hi’n wlyb dan draed mewn mannau.

Byddwn yn dychwelyd o Capel Curig yn ein minibws.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  8.5 milltir / 13 km

Gradd:  Taith fynydd cymhedrol/galed

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Addasrwydd: Dylech chi fod â phrofiad o’r mynyddoedd a cherdded ar dir garw, a bod yn ddigon heini ar gyfer y daith hon.

Cofiwch – Weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig.

Amser ymadael:  09:15 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Roger Pierce a Zac Pierce


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Dŵr Cymru

Dydd Gwener 17 Mai, 2024

Dŵr Cymru

Taith gerdded yng ngodrau’r Carneddau yw hon.

Byddwn yn ymwald â 4 llyn sy’n darparu dŵr i’r trefi arfordirol a Dyffryn Conwy.

Byddwn yn teithio i Gwm Eigiau yn ein minibws cyn cerdded i Lyn Melynllyn a Llyn Dulyn cyn dychwelyd ar lwybr arall. Wedyn byddwn yn pasio Llyn Eigiaau cyn cerdded dros y bryn i Ddyffryn Cowlyd, o le bydd y minibws yn mynd â ni yn ôl i Drefriw.

Mae hon yn ardal anghysbell. Weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter:  tua 10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymedrol/caled oherwydd y tir (garw mewn mannau) a’r pellter.  Rhyw 1,400 tr / 425 m of esgyniad)

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  09:30 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Tony Ellis a Nigel Thomas


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

 

 

Cerdded yn y Parc

Dydd Gwener 17 Mai, 2024

Cerdded yn y Parc

Taith gerdded gron o Drefriw hyd at Lyn Parc ac yn ôl (ar lwybr arall) yw hon.

Wedi cerdded o Drefriw i ardal Castell Gwydir, byddwn wedyn yn dilyn y llwybr sy’n edrych dros Ddyffryn Conwy i fyny i Lyn Parc. Byddwn yn cerdded ar lan y llyn (sy’n 2/3 milltir o hyd) cyn dychwelyd i Drefriw trwy rai o’r rhannau mwya hyfryd yng Nghoedwig Gwydir. Disgwylwch lwybrau hawddgar a golygfeydd da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  09:45 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Mat Hancox a Matthew Driver


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Dyna leol!

Dydd Gwener 17 Mai, 2024

Dyna leol

Taith gerdded gron yn ardal Trefriw yw hon.

Efallai eich bod wedi clywed am Drwyddau Trefriw – cyfres o deithiau cerdded yn ardal Trefriw. Ar y daith gerdded hon byddwn yn cyfino rhan o 4 ohonyn nhw i wneud cylch 7 milltir a fydd byth yn bell o’r pentref ei hun.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  7 milltir / 11 km

Gradd:  Cymedrol

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  10:15 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Jan Blaskiewicz a Karen Martindale


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Cerdded a beicio

Dydd Gwener 17 Mai, 2024

Cerdded a beicio

Taith gerdded o Drefriw i Geirionydd yn ôl yw hon, efo’r cyfle i feicio un ffordd.

Mae hon yn daith sydd yn cynnwys elfen o feicio – byddwn yn eich cyflenwi ag e-beics (h.y. beics sydd â batris). Yn y bôn bydd ‘na ryw  4 milltir o gerdded, wedyn tua 6 milltir o feicio.

Bydd hyn yn gyflwyniad i e-beics – ar lonydd a ffyrdd distaw, efo golygfeydd hyfryd o Ddyfryn Conwy, ei lynnoedd, y bryniau a’r mynyddoedd.

(Sylwer – fydd ‘na ddim tir technegol, ond bydd ‘na fryniau serth – i fyny ac i lawr – felly bydd rhaid i bawb fod yn feiciwr gweddol hyderus a galluog.)

Bydd arweinwyr yn cerdded efo’r cerddwyr, a hefyd bydd arwieinwyr profiadol o FFIT Conwy yn beicio efo’r beicwyr.

Bydd ‘na ddau grŵp o hyd at 10 o bobl –

  •  Bydd y grŵp cyntaf yn e-beicio o Drefriw i ardal Lyn Geirionydd. Ar ôl cinio (efo’r ail grŵp) byddwn yn cyfnewid llefydd a cherdded yn ôl i Drefriw ar lwybrau.
  • Bydd yr ail grŵp yn gwneud hyn y ffordd arall, h.y. cerdded i’n lle cinio wrth Lyn Geirionydd, wedyn e-beicio yn ôl i Drefriw.

Sylwer – Os nad ydach chi isio beicio a cherdded yn yr un esgidiau, bydd rhaid i chi ddod ag ail bâr. Byddwch yn reidio efo’ch rycsac beth bynnag.

Byddwn yn darparu helmedau ar eich cyfer.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  Tua 4 milltir

Gradd:  Cymedrol

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  10:30 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Brian Watson a Marianne Siddorn


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded hamddenol

Dydd Gwener 17 Mai, 2024

Taith Gerdded hamddenol  (prynhawn)

Ymunwch â ni ar gyfer taith gerdded fyfyriol a meddylgar i gysylltu â’r hunan a byd natur.

Byddwn ni’n cyfarfod yn Neuadd Bentref Trefriw i rannu ceir i Gapel Gwydir Uchaf chapel (2 filltir o Drefriw – gweler yma).

Taith gerdded fyfyriol fer (1 awr) fydd hon o Gapel Gwydir Uchaf ar lwybrau ar ymylon Coedwig Gwydir.  Bydd ‘na sesiwn fer o fyfyrdod cyn ac ar ôl y daith hon. Wedyn byddwn ni’n dychwelyd i Drefriw yn yr un ceir.

Er mai’r daith gerdded hon yw’r fyrra yn yr Ŵyl, medrai ei heffaith fod yn bwerus.

Hyd:  2 awr

Pellter:  Tua 1.5 filltir / 2 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol (efo rhywfaint o esgyniad a disgyniad)

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  1:30 y.p. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Kate Hamilton-Hunter a  Lin Cummins


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Y Glyderau

Dydd Sadurn 18 Mai, 2024

Y Glyderau

Taith gerdded gron o benygwryd i fyny’r Glyderau yw hon.

Mae hon yn daith gerdded lafurus lle byddwn yn ymweld â’r Glyderau, yn cynnwys Glyder Fach (994 m / 3,261 tr), Glyder Fawr (1,001 m / 3,284 tr), gan basio Y Gwyliwr (the Cantilever) a Chastell y Gwynt.

(Mae’r llun, a dynnwyd o Glyder Fach, yn dangos Castell y Gwynt, efo Glyder Fawr yn y pellter. Hefyd y y llun mae’r Wyddfa.)

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Benygwryd, o le byddwn yn cerdded i Ben y Pass (ar droed Yr Wyddfa), i wedyn dilyn y llwybr serth i fyny i Glyder Fawr. Byddwn wedyn yn dilyn y grib lydan i Glyder Fach cyn disgyn ar Lwybr y Mwynwyr i’n lle cychwyn ym Mhenygwryd.

Ar wahân i’r 2,800 tr o esgyniad, bydd ‘na dipyn bach o glambro dros greigiau.

Hyd: Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  7 milltir / 11 km

Gradd:  Taith fynydd galed efo 2,800 tr. o esgyniad

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Addasrwydd:  Dylech chi fod â phrofiad o’r mynyddoedd a thir garw, a bod yn ddigon heini ar gyfer y daith hon.

Cofiwch – Weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig.

Amser ymadael:  09:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Keith Hulse a Nick Livesey


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Yn y seithfed nef

Dydd Sadwrn 18 Mai, 2024

Yn y seithfed nef

Taith gerdded gron o Drefriw i ymweld â saith o’r llynnoedd gorau yn yr ardal yw hon, efo golygfeydd gwych trwy’r dydd.

I gychwyn byddwn yn anelu am Lyn Crafnant a Llyn Geirionydd (lle mae ‘na doiledau), wedyn ymlaen at Lyn Bod Bach a Llyn Bodgynydd. Ar y ffordd yn ôl i Drefriw (trwy Lanrhychwyn a’i hen eglwys) byddwn yn pasio Llyn Bwlch y Gwynt a Llyn Glangors (yn y llun), dau lyn hyfryd sydd â golygfeydd tuag at y  mynyddoedd.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  11 milltir / 18 km

Gradd:  Cymedrol

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  09:15 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Mat Hancox a Matthew Driver


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Agog / y gog!

Dydd Sadwrn 18 Mai, 2024

Agog / y gog!

Taith gerdded o Drefriw i Gapel Curig yw hon. Gwlâd y gog yw hon, felly dan ni’n disgwyl clywed y gog..

Bydd y daith gerdded hyfryd hon yn mynd â ni trwy bob math o dirwedd: llethrau, llynnoedd, coed a rhostir. Wedi pasio Llyn Geirionydd a Llyn Crafnant byddwn yn esgyn Crimpiau, bryn efo golygfeydd i bob cyfeiriad, ac un o’r golygfannau gorau yn Eryri. Wrth agosáu at Gapel Curig, gwelwn ni Moel Siabod, Yr Wyddfa a Phedol yr Wyddfa.

Byddwn yn dychwelyd i Drefriw yn ein minibws.

Hyd: Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  8 milltir / 13km

Gradd:  Cymedrol, ond yn serth i fyny Crimpiau ei hun

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  09:30 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Nick Denney a Lucy Flood


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Trwy’r coed

Dydd Sadwrn 18 Mai, 2024

Trwy’r coed – fflora a ffawna Coedwig Gwydir

Bydd y daith gerdded hon, fydd yn mynd â ni uwchben Dyffryn Conwy a thrwy Goedwig Gwydir, yn cychwyn yn Nhrefriw a gorffen ym Metws y coed. Bydd ein diwrnod yn llawn golygfeydd gwych, ac hefyd gwelwn raeadr drawiadol, llyn hardd ac olion diwydiant cloddio’r ardal. Arweinir y daith hon gan ddau o bobl sydd yn gwybod llawer am natur a fydd yn eich cyflwyno i fflora a ffawna ac hanes yr ardal unigryw hon ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Croeso i chi ddod â binocwlars a chwyddwydr.

Sylwch – bydd y llwybr ychydig yn arw a serth mewn mannau.

Byddwn yn dychwelyd i Drefriw ar ein minibws.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Cymedrol, hamddenol, llawer o stopio

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  9:45 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Maria Denney a Pete Kay


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Llwybr Huw Tom

Dydd Sadwrn 18 Mai, 2024

Llwybr Huw Tom

Taith gerdded o Rowen dros y topiau i Benmaenmawr yw hon.

Bu Huw Thomas Edwards yn wleidydd a oedd yn gweithio yn Chwarel Graiglwyd quarry ym Mhenmaenmawr. Yn Rowen y gafodd o’i eni, ac byddai’n cerrded rhwng y ddau lle bob dydd. Mae ‘Taith Gerdded Huw Tom’ bellach yn llwybr swyddogol sydd â golygfeydd gwych dros Ddyffryn Conwy, y Gogarth a Bae Lerpwl.

Mae modd lawrlwytho pdf o’r llwybr yma.

Byddwn yn teithio i Rowen yn ein minibws. Wedi cyrraedd Penmaenmawr, byddwn yn ymweld ag amgueddfa Penmaenmawr cyn dychwelyn i Drefriw ym minibws trydanol Prosiect y Carneddau.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Cymedrol, efo darnau mwy serth a garw.  Dewch â dillad cynnes a sgidiau da.

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  10:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Tanya Scheltinga a Colin Devine


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Blodau’r gog a chacen

Dydd Sadwrn 18 Mai, 2024

Bloadau’r gog a chacen

Taith gerdded gron o Drefriw i Lyn Crafnant a’i gaffi yw hon.

Ymunwch â ni am daith sydd yn denu llawer o ymwelwyr i Drefriw – y gylchdaith glasurol o Lyn Crafnant a Llyn Geirionydd.  O Drefriw byddwn yn esgyn heibio i Raeadr y Tylwyth Teg ac ymlaen i ymylon Coedwg Gwydir.  Soniwyd am y Goedwig mewn llenyddiaeth dros 500 can mlynedd yn ôl, ac yn bendant byddwn yn gweld peth o’i hanes, gan basio hen weithfeydd a Chofeb Taliesin.

Mae’r golyfeydd o’r ddau lyn yn odidog, ac bydd ‘na ddigon o gyfle i siarad efo’ch arweinwyr am hanes a chwedlau’r ardal.  Ar ôl gorffen ein cylchdaith o’r ddau lyn, byddwn yn ddychweld i Drefriw, ac os bydd y tymor yn caniatau, byddwn yn ymweld â llechwedd llawn clychau’r gog ar ein ffordd yn ôl.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Hawdd/cymedrol, hamddenol

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  10:15 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Liz Burnside a Brian Watson


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Fflat owt!

Dydd Sadwrn 18 Mai, 2024

Fflat owt!

Taith gerdded gron (ffigiwr wyth), wastad o Drefriw i ardal Llanrwst (ac yn ôl) yw hon.

Y daith gerdded hon yw’r un wastataf yn ein gŵyl gerdded – ond am ½ milltir mae’n weddol wastad.

Am y 3 milltir gyntaf byddwn yn cerdded wrth ymyl Afon i’r ochr arall i Lanrwst, cyn mynd i ymweld â hen gapel Gwydir Uchaf. O fama byddwn yn dychweld i Bont Fawr, pont enwog Llanrwst, gan basio caffi Tu Hwnt i’r Bont (sy’n gwerthu hufen iâ!) cyn dychweld i Drefriw ar lwybr arall.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  10:30 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Clive Noble a Bernard Owen


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Côr y bore bach

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Côr y bore bach

Mwynhewch gôr y bore bach ger Trefriw efo gwylwyr adar lleol. Bydd y daith yn cynnwys coetir a thorlan, a byddwch yn dysgu sut i adnabod adar wrth eu cân.  Cyflymdra hamddenol, ond bydd rhai rhannau byr yn fwy serth, ac efallai bydd hi’n wlyb dan draed mewn mannau.  Gwisgwch esgidiau cerdded addas, a basai binocwlars yn ddefnyddiol.

Ar ôl y daith bydd diod boeth a biscedi yn ein disgwyl yn neuadd y pentref, a byddwn yn ôl mewn digon o amser i chi fynychu taith gerdded arall, os hoffech chi!

Hyd:  Hyd at 4 awr

Pellter:  Hyd at 5 milltir

Gradd:  Hawdd, hamddenol

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  06:00 y.b. o’r prif maes parcio yn Nhrefriw (LL27 0JH, SH781631) gyferbyn â’r felin wlân.
D.S.  Mae’r taith gerdded hon yn cyfarfod ym maes parcio Gower, ddim yn neuadd y pentref.

Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Shaun De Clancy a Lin Cummins


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Pen yr Helgi Du a Pen Llithrig y Wrach

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Pen yr Helgi Du a Pen Llithrig y Wrach

Taith gerdded ar y mynyddoedd o Ddyffryn Ogwen yn ôl i Drefriw yw hon.

Bydd hon yn daith lafurus, ond os bydd y tywydd yn dda, cawn ni olygfeydd gwydd.

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Ddyffryn Ogwen, lle byddyn yn cerdded i Ffynnon Llugwy, wedyn dros Fwlch Eryl Farchog i gopa Pen yr Helgi Du (833 m  / 2,733 tr). O fama mae’n filltir – i lawr wedyn i fyny – i gopa Pen Llithrig y Wrach (799 m / 2,621 tr). Bydwn yn dilyn ei grib i lawr i argae Llyn Cowlyd, wedyn dychwelyd i Drefriw dros grib Cefn Cyfarwydd (492 m / 1,614 tr).

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  10 milltir / 16 km

Gradd:  Taith fynydd galed, efo bron i 3,000 tr. o esgyniad i gyd. Bydd ‘na elfen o sgramblo mewn cwpl o lefydd, a llefydd hefyd lle fydd hi’n agored.

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Addasrwydd:  Dylech chi fod â phrofiad o’r mynyddoedd a thir garw, a bod yn ddigon heini am y daith hon.

Cofiwch – Weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig.

Amser ymadael:  08:45 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Tony Ellis, Lucy Flood a Paul Newell


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Rhufeiniaid a gwladwyr

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Rhufeiniaid a gwladwyr

Taith gerdded gron o Fetws y coed i Ddyffryn Lledr a Llyn Elsi yw hon, sy’n ardal weddol newydd i ni.

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Fetws y coed, lle byddwn yn dilyn yr afon i groesi Pont y Mwynwyr cyn dilyn Sarn Helen, y ffordd Rufeinig, heibio i hen bentref Riwddolion a dros y bryn i Bont y Pant yn Nyffryn Lledr. O fama byddwn yn dilyn Afon Lledr i Bont Gethin, wedyn dilyn y llwybr i fyny i Lyn Elsi, uwchben Betws y coed, wedyn i lawr i’r pentref.

Bydd ein minibws yn ein dychwelyd i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  8 milltir / 13 km

Gradd:  Cymedrol, efo rhyw 1,500 troedfedd o esgyniad

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  09:30 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Maria Denney a Marianne Siddorn


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Cestyll yn yr awyr

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Cestyll yn yr awyr

Castell Gwydir yw’r castell dan sylw, a ‘Castles in the Air’ yw teitl y llyfr a ysgrifennwyd gan berchnogion presennol y castell. Bu Gwydir yn sedd i’r teulu pwerus hwn oedd yn disgynyddion Brenhinoedd Gwynedd, ac yn un o’r teuluoedd mwya pwysig yng Ngogledd Cymru yng nghofnodau’r Tuduriaid a’r Stiwartiaid.

Bydd y daith gerdded hamddenol hon yn un o’n rhai hawsa eleni, heb ddim ond tua 200m (650′) o esgyniad. O Drefriw byddwn yn cymrys y llwybr hyfryd o gwmpas y Cob ac ar lan Afon Conwy ar ein ffordd tuag at Llanrwst a Chastell Gwydir. Mae’r daith hon yn cynnwys mynediad i Gastell Gwydir a’i gerddi (am ddim *), lle bydd cyfle i dreulio digon o amser.

Wedyn byddwn yn ymweld â Chapel Gwydir Uchaf (sydd â thu mewn impresif) a’i drysfa (maze) fach gyfagos. Ar ein ffordd yn ôl i Drefriw byddwn yn ymweld â Chynffon y Gaseg Las (‘Rhaeadr y Parc Mawr’ yn Gymraeg), yn rhaeadr sydd yn dal i gyflenwi dŵr ar gyfer y ffowntens yng Nghastell Gwydir hefyd, a’r dŵr yn llifo mewn camlas fach (leat) dros y dolydd. (Lady Willoughby o Gwydir a roiodd yr enw ar y rhaeadr.)

* Mae hyn yn bosib trwy gymorth ein noddwr,  Partneriaeth Tirwedd y Carneddau. Diolch!

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol, dim ond ychydig o esgyniad

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  09:45 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Colin Devine a Liz Burnside


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Ewch â fi adra!

Dydd Sul 19 Mai, 2023

Ewch â fi adra!

Mae ‘na gymaint o ffyrdd hyfryd yn ôl o Fetws y coed fel ein bod ni’n hapus i ail-wneud y daith gerdded hon.

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Fetws-y-coed i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy.

Byddwn yn cerdded i fyny trwy geunant Aberllyn, cyn cyrraedd Llyn Parc a cherdded ar hyd ei lannau. Byddwn wedyn yn disgyn i Hafna, cyn pasio rhai o’r llynnoedd hyfryta yn y goedwig. Mae hon yn daith odidog – ar gyflymdra hamddenol – a cheir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri.

Mae’r llwybr yn dilyn cymysgedd o draciau coedwig eang a llwybrau eraill.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  8 milltir / 12 km

Gradd:  Cymedrol, efo cwpl o darnau serth

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  10:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Nigel Thomas a Dave Tetlow


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig