All posts by Tony Ellis

Cylchdaith Cowlyd

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Cylchdaith Cowlyd

Mae Llyn Cowlyd yng ngodreuon y Carneddau y tu ôl i Drefriw, ac mae’n cyflenwi dŵr i Ddyffryn Conwy a rhai o’r trefi ar yr arfordir. Byddwn ni’n cerdded o gwmpas y llyn ar lefel uchel.

Byddwn ni’n teithio yn y bws mini i Gwm Cowlyd, i ben gogledd y llyn, ac o fana byddwn ni’n cerdded i fyny Pen Llithrig y Wrach (2621′ / 799m) sy ar ei ochr gogledd-orllewinol (yn y llun), i ddisgyn i ben arall y llyn. O fa’ma byddwn yn esgyn Creigiau Gleision (2224′ / 678m) (o le y tynnwyd y llun) cyn disgyn i Ddyffryn Crafnant, a dychwelyd i Drefriw ar gerdded.  Os bydd y gwelededd yn dda, bydd y golygfeydd o’r mynyddoedd o’n cwmpas yn wych.

Mae’r ardal hon yn anghysbell, mae un rhan yn wlyb dan draed, ac mae’n medru bod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau addas, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig. (Efallai y basai gaiters yn syniad da mewn mannau.)

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 9 milltir / 14.5 km

Gradd:  Llafurus, mynydd

Addasrwydd:  Cerddwyr heini a phrofiadol

Cyfarfod:  8:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Tony Ellis (awdur lleol) and Paul Newell

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Bristly Ridge a’r Glyderau

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Bristly Ridge a’r Glyderau

Byddwn yn teithio i Ganolfan Groeso Dyfryn Ogwen yn y bws mini, o le y cerddwn i fyny i Fwlch Tryfan i gychwyn esgyniad Bristly Ridge hyd at y Glyderau. Mae hyn yn sgrialfa gradd 1 hir efo mannau agored, ond â digon o leoedd i ymafael. (Gweler y grib yn y llun uchod.) Wedi cyrraedd y copa, byddwn yn archwilio Glyder Fach (994 m / 3,261 ft), gan gynnwys y Cantilever a Chastell y Gwynt, ac yna cerdded drosodd i Glyder Fawr (1,001 m  / 3,284 ft), cyn disgyn – trwy’r Twll Du, os bydd y cyflyrau’n caniatau – i Lyn Idwal ac Ogwen er mwyn dal y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 6 milltir / 10 km

Gradd:  Llafurus, mynydd, ac adran hir o sgrialu gradd 1. Cofiwch y bydd hi’n llawer oerach ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr fod gennych ddillad cynnes, gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig, ac esgidiau addas, cryf (dim trênars).

Addasrwydd: Cerddwyr heini a phrofiadol. Rhaid i bawb fod wedi ymdopi â thir garw, a threulio dyddiau hir yn y mynyddoedd

Cyfarfod:  8:45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Rob Collister (awdur ‘Days to Remember’) ac Idris Bowen  (Darllenwch gyfweliad efo Rob yma.)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.   Sylwer bod llefydd yn gyfyngedig i 8 o bobl.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Y ddaear dan eich traed

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Y Ddaear dan eich Traed

Byddwn ni’n dilyn llwybr hamddenol o Drefriw yn Nyffryn Conwy, trwy Ddyffryn Crafnant at y llyn o’r un enw. Wedi gadael y llethrau coediog ac esgyn i’r col, mae’r tirwedd yn newid yn hollol – dyma rannau uchaf Dyffryn Ogwen. Does dim coed, ac ar y rhostir mae’n hollol bosib y gwelwn ni adar ysglyfaethus yn ogystal â blodau’r gwanwyn. Yn yr ardal hon mae teimlad o fod yn anghysbell ac yn y mynyddoedd heb orfod gwneud yr ymdrech o fynd yn uchel!  Byddwn yn disgyn i Gaffi Siabod yng Nghapel Curig, lle bydd ‘na gyfle am banad a chacen tra’n aros am y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 6.5 milltir / 10 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  9:00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Jim Langley (o Nature’s Work) a Gill Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Afonydd, Llynnoedd a Rhaeadrau

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Afonydd, Llynnoedd a Rhaeadrau

Mae’r daith gerdded hyfryd hon mewn tair rhan: Yn y rhan gyntaf byddwn yn pasio Rhaeadr y Tylwyth Teg wrth adael y pentref cyn cerdded wrth ochr Afon Crafnant ac ar hyd Dyffryn Crafnant, hyd at ei chyffordd efo Afon Geirionydd. Ar ôl hyn mae ‘na ddarn serth byr, heibio i raeadrau a cheunant, wrth i ni ddilyn yr afon fer hon i Lyn Geirionydd (sydd â thoiledau yn ei ben pellaf).

Yn yr ail rhan byddwn yn croesi rhan uchaf Coedwig Gwydir, gan basio cwpl o lynnoedd hardd a golygfeydd gwych, cyn disgyn i Afon Conwy i fyny’r afon o Gastell Gwydir.

Hefyd byddwn ni’n gwneud gwyriad byr i weld Rhaeadr y Gaseg Las.

Yn y rhan olaf – rhan wastad – byddwn yn cerdded ar hyd glannau Afon Conwy heibio i Lanrwst, wedyn yn ôl i Drefriw ar y Cob.

Hyd:  Trwy’r dydd.     Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  Tua 10.5 milltir / 17 km

Gradd:  Cymedrol (efo rhan galed fer, a rhan hawdd, hir)

Cyfarfod:   9:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinyddion:  Nigel Thomas a Linda Roberts

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

‘Parc Life’

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

‘Parc Life’

Byddwn ni’n cychwyn trwy ddal ein bws mini am daith 5 munud i faes parcio’r Fainc Lifio, ger Castell Gwydir, cyn dilyn y llwybr sy’n edrych dros Ddyffryn Conwy i fyny i Lyn Parc. O fa’na byddwn yn cerdded yn ôl i Drefriw trwy rai o’r rhannau mwya hyfryd yng Nghoedwig Gwydir. Disgwylwch lwybrau hawddgar a golygfeydd da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua 8.5 milltir / 13.5 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol

Cyfarfod:  10:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:   Colin Devine a Clive Noble

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Taith Gerdded ymwybyddiaeth ofalgar  (prynhawn)

Ymunwch â ni ar gyfer taith gerdded fyfyriol a meddylgar i gysylltu â’r hunan a byd natur.

Byddwn ni’n cyfarfod yn Neuadd Bentref Trefriw i rannu ceir i Gapel Gwydir Uchaf chapel (2 filltir o Drefriw – gweler yma).

Taith gerdded fyfyriol fer (45 munud) fydd hon o Gapel Gwydir Uchaf ar hyd Llwybr yr Arglwyddes Mair, ar ymyl Coedwig Gwydir.  Bydd ‘na sesiwn fer o fyfyrdod cyn ac ar ôl y daith hon. Wedyn byddwn ni’n dychwelyd i Drefriw yn yr un ceir.

Er mai’r daith gerdded hon yw’r fyrra yn yr Ŵyl, medrai ei heffaith fod yn bwerus.

Hyd:  1.5 – 2 awr

Pellter:  Tua 1.5 filltir / 2 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol

Cyfarfod:  1:15 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i rannu ceir i Gapel Gwydir Uchaf (2 filltir o Drefriw)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinyddion:  Gwen Parri a Kim Ellis

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Cerdded a Chyfarth!

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Cerdded a Chyfarth! –  taith gerdded i gŵn

Fel arfer dan ni ddim yn medru caniatau i gŵn ddod ar ein teithiau cerdded, am nifer o resymau, ond eleni byddwn ni’n trefnu taith gerdded yn unswydd i gerddwyr efo’u cŵn!

Fel arfer byddwn hi’n cyfarfod a chofrestru yn Nhrefriw, ond ar gyfer y daith hon mi fyddwn ni’n cyfarfod ym Mainc Lifio (‘Sawbench’) – y maes parcio ar gyfer trwyddau beics Gwydir Mawr a Bach – sydd ar ymyl Coedwig Gwydir a dim ond 5 munud o Drefriw mewn car (gweler y lleoliad efo cyfeiriadau o Drefriw yma).

O fa’na, byddwn ni’n cerdded ar lwybrau da yn y goedwig lle na fydd ‘na ddefaid nac adar yn nythu ar y ddaear.

Sylwer: Hoffen ni i chi gadw eich cŵn ar dennyn.

Hyd:  Tua 2 awr.

Pellter:  Tua 4 milltir / 6.5 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol

Cyfarfod:  1:45 p.m. at Maes Parcio Mainc Lifio (Sawbench) (SH790 609) ger Castell Gwydir (wedi’i farcio ar y map fel ‘Gwydir Mawr/Bach’, gan mai dyma’r maes parcio ar gyfer y Trywyddau Beics).  SYLWER nad ydy’r daith hon yn cyfarfod yn Neuadd y Pentref.

Arweinwyr:    Jan Blaskiewicz (efo Indie, ei chi) a Karen Martindale

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod. Sylwer bod llefydd yn gyfyngedig i 10 o bobl.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Taith gerdded hamddenol (min nos)

Dydd Gwener 15fed Mai, 2020

Taith gerdded hamddenol  (min nos)

Dan ni erioed wedi gwneud hyn o’r blaen, ond dyma daith gerdded hamddenol fydd yn gorffen mewn gardd tafarn!  Bydd y pwyslais ar ymlacio a chymdeithasu, ac mae’n debyg bydd nifer o’n harweinwyr isio mynychu’r daith hon!

Hyd:  1.5 awr 

Pellter:  tua 3 milltir / 5 km

Gradd:  hamddenol

Cyfarfod:  7:00 y.h. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    amryw

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   Does dim rhaid bwcio ar gyfer y daith hon. Jyst trowch i fyny!  (Sylwer – mae hyn yn golygu na chewch chi neges awtomatig i’ch atgoffa am y daith hon.)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Y Tywysog a’r Wrach

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

Y Tywysog a’r Wrach  –  Cylch Carnedd Llywelyn

Dyma ein taith gerdded fynydd mawr eleni!

I gychwyn byddwn ni’n teithio yn y bws mini (dim ond 10 munud) dros yr allt y tu ôl i Drefriw, i Gwm Cowlyd.
O fa’na byddwn ni’n cerdded i gopa Carnedd Llywelyn (‘y Tywysog’, 1,064 m / 3,491′, ac yn ail i’r Wyddfa), cyn dychwelyd trwy Ben yr Helgi Du a Phen Llithrig y Wrach (‘y wrach’, 799 m /  2,621′) i Gwm Cowlyd a Threfriw.  Os bydd y cymylau yn uchel bydd y golygfeydd yn ardderchog, ond byddwch heb unrhyw lol, mae hon yn daith hir ac anodd efo rhyw 1220m / 4000′ o esgyniad.

Dydy’r llwybr hwn ddim yn dilyn llwybrau amlwg bob tro.  Sylwer hefyd bod ‘na rannau sydd yn agored, ac mewn cwpl o fannau bydd rhaid defnyddio dwylo.

Os bydd y bws mini ar gael, mi gawn ni lifft yn ôl i Drefriw o Gwm Cowlyd; fel arall mi gychwynnwn ni gerdded a’i gyfarfod hanner ffordd.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 11 milltir / 18 km (ymhellach os byddwn ni’n cerdded rhan o’r ffordd yn ôl i Drefriw)

Gradd:  Llafurus, mynydd uchel.  Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes (gan gynnwys het a menig), ac esgidiau cerdded addas.

Addasrwydd:  Cerddwyr heini a phrofiadol

Cyfarfod:  8:15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:   Mike Bolsover a Nick Livesey (ffotografydd o fri)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle: I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig