Angen Tanwydd?

fuel sign

Angen tanwydd neu wefr?

Y gorsafoedd agosa ydy :

– Meadow Vale Garage, Llanrwst (LL26 0HE) – 3 milltir
– Shell, Betws-y-coed (LL24 0AR) – 5.5 milltir
– Black Cat, Cyffordd Llandudno (LL28 5LE) – 11 milltir
– Tesco, Cyffordd Llandudno (LL31 9EG) – 11 milltir

Y llefydd gwefru agosa ydy:

– Cotswold Outdoor, Betws-y-coed (LL24 0AY) – 5 milltir
– Lidl, Cyffordd Llandudno (LL31 9SH) – 11 milltir
– Tesco, Cyffordd Llandudno (LL31 9XY) – 11 milltir
– Siop Fferm Rhug (ar yr A5 tuag at Gorwen) (LL21 0EH) – 25 milltir

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!