Crwydro Ymysg y Blodau Gwyllt – 2014 Copy

Dydd Sadwrn 17 Mai

Crwydro Ymysg y Blodau Gwyllt

Dyma gylchdaith hamddenol lle bydd digon o gyfleoedd i chi orffwyso ac edmygu’r blodau a’r bywyd gwyllt, yn ogystal â’r golygfeydd o Goed Creigiau y rhan o Goedwig Gwydir sydd i’r gogledd o Ddyffryn Crafnant.

Bydd rhai llwybrau yn serth ac fe allan nhw fod yn llithrig.

Hyd: 3 awr

Pellter: 6km / 4 milltir

Cyfarfod: 1.45pm, Neuadd Bentref Trefriw.

Dechrau: 2.00pm

Archebu: Joan Prime 01492 642605 / 07889 851 300

Hawdd / Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.