Olion Llwybr y Porthmyn

Dydd Sul 18 Mai 2014

Olion Llwybr y Porthmyn

Ymunwch â Warden Pharc Cenedlaethol Eryri ar gyfer taith gerdded ar hyd y mynyddoedd o Gapel Curig i Drefriw sy’n dilyn hen lwybrau’r porthmyn. Dyma gyfle gwych i glywed hen hanesion am y porthmyn ac i ddysgu mwy am fywyd gwyllt a hanes yr ardal.

Ar ôl cyrraedd Trefriw fe gawn ni fynd am dro i’r Ffair Gacennau yn y Neuadd bentref.

Hyd: 4-5 awr

Pellter: 10km / 6 milltir

Cyfarfod: 9.15am, Maes Parcio Ffordd Gower. Bydd cludiant ar gael i fan cychwyn y daith yng Nghapel Curig.

Dechrau: 9.30am

Archebu: Ceri Hughes 07769 930250 / ceritout@hotmail.com

Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.