Taith Gerdded a Nofio yn y Gwyllt – 2014

Dydd Sul 18 Mai

Taith  Gerdded a Nofio yn y Gwyllt

Byddwn yn gadael Trefriw ac yn cerdded i fyny i Lyn Geirionydd. Bydd y llwybr serth i fyny’r mynydd yn ein cynhesu i fyny – ac mi fyddan ni’n falch iawn o gael trochi yn y dŵr ar ôl cyrraedd y llyn.

Ar ôl cyrraedd gallwch newid i’ch gwisg nofio yn defnyddio’r ‘robie robes’ a ddarperir. Fe allwch chi hefyd fenthyg siwt gweithgareddau dŵr (wetsuit). Byddwch wedyn yn gallu mynd i’r llyn i nofio fel y mynnoch. Mae’r nofio yn rhan o’r daith ac ar y diwedd fe gewch chi fwynhau diod boeth a chacennau traddodiadol gan Gone Swimming.

Mae’n rhaid i chi fod yn nofiwr hyderus ond gallwch nofio ar eich cyflymder a’ch pellter eich hun. Dewch â dillad cynnes efo chi gan gynnwys het a menig. Mae fflip fflops neu Crocs yn ddefnyddiol iawn i gerdded ar dir garw.

Hyd: 2 – 3 awr

Pellter: Cerdded 2km / 1.5 milltir. Gallwch nofio unrhyw bellter (llai na 1km/1 filltir)

Sesiwn y Bore: Cyfarfod am 8.45am er mwyn dechrau am 9.00am, Neuadd Bentref Trefriw

Sesiwn y Prynhawn: Cyfarfod am 12.45pm er mwyn dechrau am 1.00pm, Neuadd Bentref Trefriw

Darperir cludiant yn ôl i Neuadd Bentref Trefriw o Lyn Geirionydd.

Archebu: Gabby Dickenson 07547 652 821 / Dan Graham 07941 038 568

info@goneswimming.co.uk

Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.