Afonydd Crafnant a Chonwy – Taith ar Gyfer Dysgwyr Cymraeg – 2014

Dydd Sadwrn 17 Mai

Afonydd Crafnant a Chonwy – Taith ar Gyfer Dysgwyr Cymraeg  

Os ydych chi’n dysgu Cymraeg neu’n adnabod rhywun sy’n dysgu Cymraeg, yna mae’r daith hon yn gyfle gwych i ymarfer.

Byddwn yn cerdded ar hyd afonydd Crafnant a Chonwy ac yna’n ymweld ag Eglwys y Santes Fair lle cawn ddysgu am Dywysogion Gwynedd. Mae croeso i chi ymuno â ni yn y dafarn am ginio wedyn.

Hyd: 2 awr

Pellter: 5km / 3 milltir

Cyfarfod: 9.45am, Neuadd Bentref Trefriw.

Dechrau: 10.00am

Archebu: Eifion Jones 01745 870656 / 07584 413 400

Hawdd / Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.