Ucheldir Trefriw – 2014

Dydd Sadwrn 17 Mai

Ucheldir Trefriw

Bydd y daith hon yn mynd â ni ar hyd rhai o’r ardaloedd llai adnabyddus y gallwn ni gerdded atyn nhw o Drefriw.

Byddwn yn dilyn llwybrau mynyddig a fydd yn serth ac yn arw ar adegau.

Ar ddiwrnod clir bydd modd i ni weld Sir Conwy ac Eryri ar eu gorau.

Mae’n bur debyg y bydd y tir yn wlyb, felly awgrymwn eich bod yn gwisgo esgidiau da a choesarnau.

Hyd: 6 awr

Pellter: 14km / 9 milltir

Cyfarfod: 9.15am, Neuadd Bentref Trefriw.

Dechrau: 9.30am

Archebu: Jen Towill 01492 575543 / jennifer.towill2@conwy.gov.uk (Llun-Gwener)

Caled

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.