Taith Gerdded Coedwriaeth – 2014

Dydd Sadwrn 17 Mai

Taith Gerdded Coedwriaeth

Dewch draw am sesiwn o ‘gerdded crefft bren’ ar gyfer teuluoedd lle, gallwn ddarganfod rhai o gyfrinachau byw yn y gwyllt ac adeiladu ffau yn y gwyllt o amgylch Trefriw. Yn anffodus, ni chaniateir cŵn.

Hyd: 7 awr

Pellter: 5km / 3 milltir

Cyfarfod: 9.45am er mwyn dechrau am 10.00am, Neuadd Bentref Trefriw

ArchebuJen Towill 01492 575543 (Dydd Llun – Dydd Gwener) neu ebost  jennifer.towill2@conwy.gov.uk

Hawdd

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.