Mwyngloddiau a Hanes Coedwig Gwydyr

Dydd Gwener 16 Mai

Mwyngloddiau a Hanes Coedwig Gwydyr

Dyma daith trwy un o ardaloedd mwyaf rhyfeddol Eryri. Dewch i glywed hanes a chwedlau’r ardal a theithio yn ôl i’r gorffennol!

Ar y daith byddwn yn dod ar draws hen fwyngloddiau plwm o Oes Fictoria ac adfeilion o’r Oes Efydd uwchlaw Llyn Geirionydd. Yn anffodus, ni chaniateir cŵn.

Hyd: 5 awr

Pellter: 7km / 4.5 milltir

Cyfarfod: 12.00pm, Neuadd Bentref Trefriw. Darperir cludiant i fan cychwyn y daith  (maes parcio Hafna, Nant BH).

Dechrau: 12.15pm

Archebu: David Bathers  (neges destun os yn bosibl)   07771 801943

Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.