Tro gyda’r Ci yn y Goedwig – 2014

Dydd Iau 15 Mai

Tro gyda’r Ci yn y Goedwig

Dewch â’ch ci efo chi (ar dennyn) a gyda’ch gilydd fe gewch archwilio llwybrau ucheldir Coed Creigiau yng nghwmni’r Fforestwr. Wrth gerdded trwy’r coed allan o Drefriw bydd y llwybr yn mynd yn fwy serth, ond mae’n werth yr ymdrech pan welwch chi’r golygfeydd godidog o’r llynnoedd a’r mynyddoedd o’r copa. Cofiwch wisgo esgidiau cryfion.

Hyd: 2 awr

Pellter: 3.6km / 2.5 milltir

Cyfarfod: 5.45pm, Maes Parcio Ffordd Gower, Trefriw

Dechrau: 6.00pm

Archebu: gareth.g.jones@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hawdd / Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.