Canfod eich Ffordd – Gweithdai Darllen Map – 2014

Dydd Gwener 15 Mai

Canfod eich FforddGweithdai Darllen Map

Bydd cynnwys y gweithdai yn dibynnu ar anghenion y cyfranogwyr. Os hoffech chi ymuno â ni mae croeso i chi gysylltu ag Arweinydd y Daith o flaen llaw i weld pa weithdy sydd fwyaf addas i chi (efallai bydd y ddau weithdy o gymorth i chi!). Nod y gweithdai yw helpu pobl i gynllunio’u llwybr, darllen mapiau sylfaenol, darllen cyfeirnodau grid, dehongli cyfuchlinau, defnyddio cwmpawd, rheoli cyflymder ac amseru.

Bydd y sesiynau yn dechrau gyda chyflwyniad byr ar y testunau ac yna bydd taith gerdded 3-5km (2-3 milltir) yn ardal Trefriw er mwyn i chi roi’ch sgiliau ar waith.

Hyd: Gweithdy 4 awr (gan gynnwys taith gerdded o ddwy awr)

Pellter: 3-5km / 2-3 milltir

Sesiwn y Bore: Cyfarfod am 8.45am er mwyn dechrau am 9.00am, Neuadd Bentref Trefriw

Sesiwn y Prynhawn: Cyfarfod am 12.45pm er mwyn dechrau am 1.00pm, Neuadd Bentref Trefriw

Archebu: Peter Collins 01492 680353

Os ydych chi’n gadael neges cofiwch gynnwys eich rhif ffôn.

Esgidiau cerdded yn hanfodol. Nifer cyfyngedig o gyfranogwyr.

Hawdd / Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.