Taith Hanesyddol Trefriw – 2014

Dydd Gwener 15 Mai

Taith Hanesyddol Trefriw

Bydd dau aelod o’r Gymdeithas Hanes Leol yn ein tywys ni ar daith trwy hanes Trefriw. O gyfnod cythryblus Llywelyn Fawr a’i wraig Siwan i’r Oes Fictoria a’r torfeydd a ddaeth ar longau stêm i Drefriw i brofi dyfroedd y Ffynhonnau Rhufeinig ac i gymdeithasu yng Ngwesty’r Belle Vue.

Mae’n bosib ymestyn y daith hon  o 2.5km / 1.5 milltir ychwanegol a cherdded i Bont Gower lle cewch olygfeydd godidog o Ddyffryn Conwy.

Hyd: 2 awr (neu daith estynedig o 3 awr)

Pellter: 3km / 2 filltir (neu 5.5km / 3.5 milltir)

Cyfarfod: 9.45am, Neuadd Bentref Trefriw

Dechrau: 10.00am

Archebu: Karen a Jim Black 01492 640329 brynhafod@hotmail.co.uk

Hawdd / Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw teithiau cerdded.