Category Archives: archif 2019

Taith Gerdded ‘Pot Luck’ (Gwener)

Taith Gerdded ‘Pot Luck’

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio archebu, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl. Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

 1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded swyddogol (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
 2. Ewch ar un o Trywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau efo mapiau ar gael ar gardiau
 3. Dilynwch Trywydd y Chwedlau, sydd yn daith hunan-dywys ar gerdyn, a lansiwyd yn 2017

Hyd: Addas i’r grŵp. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: o 9.00 y.b. ymlaen yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Er nad oes rhaid archebu, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded ‘Pot Luck’ (Sadwrn)

Taith Gerdded ‘Pot Luck’

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio archebu, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl. Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

 1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded swyddogol (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
 2. Ewch ar un o Trywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau efo mapiau ar gael ar gardiau
 3. Dilynwch Trywydd y Chwedlau, sydd yn daith hunan-dywys ar gerdyn, a lansiwyd yn 2017
Hyd: Addas i’r grŵp. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: o 9.00 y.b. ymlaen yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Er nad oes rhaid archebu, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded ‘Pot Luck’ (Sul)

Taith Gerdded ‘Pot Luck’

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio archebu, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl. Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

 1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded swyddogol (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
 2. Ewch ar un o Trywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau efo mapiau ar gael ar gardiau
 3. Dilynwch Trywydd y Chwedlau, sydd yn daith hunan-dywys ar gerdyn, a lansiwyd yn 2017

Hyd: Addas i’r grŵp. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: o 9.00 y.b. ymlaen yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Cofiwch y Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Er nad oes rhaid archebu, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Yr Wyddfa

Dydd Gwener, 17eg Mai, 2019

Yr Wyddfa

Dros y blynyddoedd dan ni wedi cyfarfod llawer o bobl sy’n cyfaddef bod nhw erioed wedi cerdded i fyny’r Wyddfa – ond maen nhw isio ei wneud o!  Wel, dyma eich cyfle,  efo dau Warden Gwirfoddol yr Wyddfa sydd yn gwybod bron pob dim am y mynydd a’i lwybrau. Byddwn yn cychwyn yn gynnar, gan esgyn ar y Llwybr Pyg er mwyn cyrraedd y copa cyn iddi hi fynd yn rhy brysur. Byddwn yn disgyn ar Lwybr y Mwynwyr.

Byddwn yn teithio i Ben y Pass ac yn ôl ar ein bws mini.

(Sylwer – Er ein bod ni’n disgwyl y bydd y caffi a thoiledau ar y copa ar agor, os bydd y gwynt yn gryf iawn fydd y trenau ddim yn rhedeg i’r copa, felly fydd yr adeilad ddim ar agor.)

Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar yr Wyddfa, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes, ac esgidiau cerdded da.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd a digon i’w yfed.

Pellter:  8 miles / 13 km

Gradd:  Mynydd caled

Addadrwydd:  Rhaid i chi fod yn heini ac yn gerddwr profiadol. Byddwn yn esgyn am dros 2 awr.

Cyfarfod: 8.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Linda Roberts (Warden Gwirfoddol yr Wyddfa) a Tony Ellis (Warden Gwirfoddol ac awdur)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Trychineb Dolgarrog

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Trychineb Dolgarrog

Bydd y daith hon yn gadael Trefriw trwy gerdded i fyny Cefn Cyfarwydd, y cefn tu ôl i’r pentref, i Gwm Cowlyd. Bydd y daith yn serth i gychwyn, ond mae’n cynnig golygfeydd 360° o Eryri a’r arfordir. Byddwn yn croesi o flaen argae Cowlyd, wedyn dros ysgwydd Moel Eilio i Gwm Eigiau a Llyn Eigiau a’i argau. Achoswyd y trychineb yn Nolgarrog yn 1925 pan dorrodd yr argae hwn. Byddwn yn dilyn cwrs y llifddyfroedd ar hyd hen dramffordd Eigiau yn ôl i Ddolgarrog, heibio i Gronfa Coedty, uwchben y pentref, cyn disgyn i Ddolgarrog i ymweld â’r garreg goffa yno. Byddwn yn dychwelyd i Drefriw ar ein bws mini.

Cofiwch mai weithiau mae’n oer yng ngodreuon y Carneddau, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 10.5 milltir / 17 km

Gradd: Cymhedrol/caled, efo rhai darnau mwy serth, yn enwedig ar y dechrau lle mae ‘na ryw 800’ o esgyniad yn y 3/4 milltir cyntaf.

Cyfarfod: 9.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Nigel Thomas ac Idris Bowen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Cerrig a Defodau

Dydd Gwener 17fed Mai, 2019

Cerrig a Defodau

Yn yr ucheldir uwchben Rowen mae casgliad rhyfeddol o gofadeiliau hynafol.  Meini hir a chylchoedd, cromlechi a bryngaerau, olion systemau caeau a ffermydd, sarnau a llwybr Rhufeiniaid – maen nhw i gyd yn ein disgwyl ar y daith gerdded hon.

Bydd ‘na rai esgyniadau a disgyniadau gweddol serth.

Byddwn yn teithio i Rowen ac yn ôl yn ein bws mini.

Arweinir y daith hon gan y dyn “carismatig a dawnus” Ken Brassil.

Hyd:  Trwy’r dydd.   Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 5 milltir / 8 km

Gradd:  Cymedrol

Cyafarfod:  9.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:   Ken Brassil and Bernard Owen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Uchel ac Isel

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Uchel ac Isel

Ar y daith hon byddwn yn archwilio llefydd uchel ac isel. I gychwyn byddwn yn esgyn Grinllwm, yr allt sydd yn edrych dros y pentref ac i lawr y dyffryn hyd at y môr. Byddwn wedyn yn anelu am y bryniau uwchben Llanrhychwyn, sydd â golygfeydd gwych tuag at y mynyddoedd. Wedyn bydd llwybrau’r goedwig yn mynd â ni i’r pilar trig yn un o’r llefydd ucha yng Nghoedwig Gwydir, cyn disgyn i Wydir. Y darn olaf ydy’r daith hamddenol ar lan Afon Conwy yn ôl i Drefriw. (Mae’r afon yn llanwol hyd at Tan Lan, rhwng Trefriw a Llanrwst.)

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 9.5 milltir / 15 km

Gradd: Cymhedrol (er yn serth i gychwyn) ond hamddenol

Cyfarfod:  9.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Karen Martindale a Graham Martindale

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Bacpacio a Phadlo

Dydd Gwener 17eg Mai, 2019

Bacpacio a Phadlo

Mae hon yn daith gerdded efo gwahaniaeth! Byddwn yn cerdded rhwng Trefriw a Llyn Parc (yng Nghoedwig Gwydir), a hefyd yn cael sesiwn o ‘pac-rafftio’ ar y llyn. Pac-rafftio ydy cario rafft ysgafn cyn ei chwythu wrth gyrraedd y dŵr. Bydd y ddwy awr yn cynnwys y daith gerdded i’r llyn o Fwynglawdd Hafna, felly bydd ‘na ryw awr ar y dŵr. Darperir siacedi achub.

  (lluniau gan ‘Tirio’)

Bydd 2 grŵp o 8 o bobl:

 •  Bydd y grŵp cyntaf yn teithio ar ein bws mini i Fwynglawdd Hafna, lle byddan nhw’n cyfarfod staff Tirio. Byddwn wedyn yn cerdded i fyny i Lyn Parc (rhyw filltir) ar gyfer y sesiwn pac-rafftio. Wedi’r sesiwn byddwn yn cerdded yn ôl i Fwynglawdd Hafna am ginio (efo’r grŵp arall) cyn cerdded yn ôl i Drefriw (5 milltir).
 • Bydd yr ail grŵp yn cerdded o Drefriw i Fwynglawdd Hafna (5 milltir), wedyn ar ôl cinio (efo’r grŵp arall) cerdded i Lyn Parc (rhyw filltir) efo staff Tirio ar gyfer y sesiwn rafftio. Wedyn byddwn yn dychwelyd i Fwynglawdd Hafna er mwyn dal ein bws mini yn ôl i Drefriw.

Sylwer – Bydd rhaid i ni ofyn am dâl lleiafswm o £10 oddi wrth gyfranogwyr ar y daith gerdded hon, gan ein bod ni wedi hurio’r gweithgaredd hwn (efo disgownt mawr – diolch Tirio).

Os byddwch am archebu lle ar y gwethgaredd hwn (gan ddefnyddio’r botwm arferol isod), mae’n bwysig hefyd eich bod yn darllen y darnau perthnasol o Amodau a Thelerau Tirio (yn Saesneg) a Gwybodaeth Bwcio Tirio (yn Saesneg). Bydd staff Tirio yn gofyn i chi arwyddo copi o’r rhein cyn i chi gymryd rhan yn y sesiwn pac-rafftio.

Yn ogystal â’ch dillad cerdded arferol, mae Tirio yn awgrymu bod chi’n dod â dillad gwrth-ddŵr (siaced a legins), esgidiau ysgafn i wisgo yn y dŵr (e.e. esgidiau neopren neu rhywbeth fydd yn iawn os byddan nhw’n gwlychu, fel hen drênars), haen gynnes ychwanegol a dillad spâr.

(Dan ni’n awgrymu rycsac o ryw 40 litr fel y byddwch chi’n medru ffitio eich dingi pwmpiadwy i mewn. Byddwch yn medru gadael cyfarpar yng ngheir Tirio yn Hafna, os hoffech chi.)

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 7 milltir / 11 km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: 10.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Roger Pierce a Mat Hancox
Pac-rafftio:  gan ‘Tirio’  (gweler eu gwefan yma).

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:  I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig

Gwreiddiau, Blagur a Dail

Dydd Gwener, 17eg Mai, 2019

Gwreiddiau, Blagur a Dail

Cyfle i ddarganfod y gwanwyn yn Nyffryn Crafnant ar y daith gerdded hamddenol hon trwy glychau’r gog a blodau gwanwynol eraill. Cewch wybod hefyd am y coed lleol a phlanhigion eraill, a sut roedden nhw mor hanfodol i bobl yn y gorffennol yn eu bywydau pob dydd.

Hyd: Hanner diwrnod, gan gychwyn yn hwyr.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 4 milltir / 6.5 km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: 10.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Joan Prime a Karen Black

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig