Gwreiddiau, Blagur a Dail

Dydd Gwener, 17eg Mai, 2019

Gwreiddiau, Blagur a Dail

Cyfle i ddarganfod y gwanwyn yn Nyffryn Crafnant ar y daith gerdded hamddenol hon trwy glychau’r gog a blodau gwanwynol eraill. Cewch wybod hefyd am y coed lleol a phlanhigion eraill, a sut roedden nhw mor hanfodol i bobl yn y gorffennol yn eu bywydau pob dydd.

Hyd: Hanner diwrnod, gan gychwyn yn hwyr.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: tua 4 milltir / 6.5 km

Gradd: Cymhedrol, ond hamddenol

Cyfarfod: 10.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Joan Prime a Karen Black

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig