Datganiadau mewn Cerrig

Dydd Sul 19eg  Mai, 2019

Datganiadau mewn Cerrig

Mwynhewch dirwedd godidog Dyffryn Conwy a Choedwig Gwydir, a dewch o hyd i rai o’n gemau cudd – y llefydd arbennig hynny, a’u hanes, nad oes neb ond y bobl leol yn gwybod amdanynt.

Yng nghwmni Ken Brassil, yr archeolegydd a hanesydd diwylliannol adnabyddus, byddwch yn dysgu sut mae’r hen lefydd hyn yn datgelu’r dolenni hanesyddol rhwng y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Byddwn yn ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 5 milltir / 8 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol

Cyfarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Ken Brassil a Bernard Owen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig