Sgiliau Mordwyo

Dydd Sul 19eg Mai, 2019

Sgiliau Mordwyo

Bydd hon yn daith gerdded hawdd, efo llawer o gyfle i ddysgu mwy am fordwyo efo map a chwmpawd. Yn ystod y daith mi fyddwch chi’n datrys cliwiau er mwyn gorffen yr helfa drysor hon o gwmpas y Crimpiau a Chraig Wen. Byddwn yn dysgu i chi’r holl sgiliau byddwch chi eu hangen er mwyn dod o hyd i’r gwobrau ar y ffordd!

Byddwn yn ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau.

Hyd:  Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  Tua 6 milltir / 9 km

Gradd:  Hawdd a hamddenol.

Cyfarfod: 10.00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) ar gyfer rhannu ceir i Gapel Curig (20 munud i ffwrdd) ac yn ôl .
Neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, cyfarfod yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.

Arweinyddion:  Dave Evans a Nicola Jasieniecka

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig