Cwm Idwal – Lle arbennig iawn

Dydd Sadwrn 18fed Mai, 2019

Cwm Idwal – lle arbennig iawn

Ymunwch â ni ar daith yng Ngwarchodfa Natur Cwm Idwal, ac mi welwch chi pam mae’r lle hwn mor unigryw.

Byddwn yn ymweld â rhai o’r cymunedau Arctig-Alpaidd sydd yn gwneud y safle hwn mor enwog, yn ogystal ag agweddau eraill o’r ardal, e.e.  ei daeareg, ei rheolaeth, a’i hanes dynol a naturiol. Trafodir bygythiadau a phosibiliadau, ac bydd ‘na ddigon o amser i fwynhau’r golygfeydd a’r awyrgylch.

Hyd: Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd, llawer i’w yfed, a dillad ac esgidiau addas ar gyfer yr ucheldiroedd. Efallai bydd binocwlars a lensys llaw o ddefnydd hefyd.

Pellter: Dim mwy na 5 milltir / 8 km

Gradd ac addasrwydd: Cymhedrol, ond mae’n rhaid i chi fod yn gyfforddus yn cerdded dros dir a fydd, ar adegau, yn serth ac anwastad oddi ar y llwybrau.

Cyfarfod:  8.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) ac mi fyddwn yn rhannu ceir i Gwm Idwal ac yn ôl.
Neu, os na fydd y gwaith trwsio yn y neuadd wedi’i gwblhau mewn pryd, cyfarfod yng Nghapel Peniel, LL27 0JL, dim ond munud o waith cerdded i fyny’r lôn gyferbyn â’r neuadd.
Sylwer – os bydd rhai ohonoch chi yn dod o’r cyfeiriad arall, mae’n debyg byddwn yn eich cysylltu i awgrymu cyfarfod yn Ogwen am 9.15, os bydd hynny yn well gynnoch chi.)

Arweinyddion: Pete Kay (arweinydd mynydd ac arbenigwr ar y safle) a  Linda Roberts (warden gwirfoddol yr Wyddfa)

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm ‘register’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig