Category Archives: Sun 21 May

Ceffylau Gwyllt

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Ceffylau Gwyllt

O Drefriw byddwn yn dal y bws 19 i Gonwy (tâl: £3.60, oni bai bod gynnoch chi bas), ac o fan’na byddwn ni’n cerdded ar hyd Mynydd y Dref tuag at Sychnant, sydd yn cynnig golygfeydd arfordirol gwych. Byddwn wedyn yn y mewndir, yn rhannol ar Lwybr Cambria, tuag at Ben-y-Gaer, sydd yn hen gaer o Oes yr Haearn uwchben Dyffryn Conwy, gan basio drwy ardal sy’n llawn meini hir hynafol a siambrau claddu.  Yn aml iawn mae merlod mynydd y Carneddau i’w gweld yn yr ardal hon.

Bydd y daith yn gorffen uwchben Tal y bont, o le bydd y minibws yn ein dychwelyd i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymhedrol.  (Mae ‘na gwpl o ddarnau serth, h.y. wrth esgyn Mynydd y Dref, a ger Sychnant). Bydd llawer o’r daith ar lwybrau dros weundir a’r ucheldiroedd. Cofiwch y medrith hi fod yn oer, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Amser ymadael:  08:40 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Ken Brassil a Marianne Siddorn


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Mawredd a Hud

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Mawredd (Y Tywysog) a Hud (y Wrach)

Dyma ein taith gerdded fynydd mawr eleni! – taith hir a chaled i ben ail fynydd uchaf Cymru.

I gychwyn byddwn ni’n teithio yn y minibws i Gwm Eigiau yng ngodreuon y Carneddau. O fa’na byddwn ni’n cerdded i gopa Carnedd Llywelyn (‘y Tywysog’, 1,064 m / 3,491′, sy ond 21m yn is na’r Wyddfa), cyn dychwelyd trwy Ben yr Helgi Du a Phen Llithrig y Wrach (‘yr hud’, 799 m /  2,621′) i Gwm Cowlyd. O fa’na byddwn yn dal y minibws yn ôl i Drefriw.  Os bydd y cymylau yn uchel bydd y golygfeydd yn ardderchog, ond byddwch heb unrhyw lol, mae hon yn daith hir ac anodd efo rhyw 1,100m / 3,700′ o esgyniad.

Dydy’r llwybr hwn ddim yn dilyn llwybrau amlwg bob tro.  Sylwer hefyd bod ‘na rannau sydd yn agored, ac mewn cwpl o fannau bydd rhaid defnyddio dwylo.

Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes (gan gynnwys het a menig), ac esgidiau cerdded addas (dim trênyrs).

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 10½ milltir / 16½ km

Gradd:  Llafurus, mynydd uchel.

Addasrwydd:  Cerddwyr heini a phrofiadol

Amser ymadael:  09:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    John Ellis-Jones & Nick Livesey


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Dan Olwg y Wrach

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Dan Olwg y Wrach

Mae Pen Llithrig y Wrach yn fynydd bach sy’n edrych allan dros Lyn Cowlyd. Byddwn yn dod i nabod y ddau ohonyn nhw, sy wedi’u lleoli yng ngodrau y Carneddau y tu ôl i Drefriw.

I gychwyn byddwn yn cerdded ar lwybrau i fyny Cefn Cyfarwydd, yr allt serth y tu ôl i Drefriw, cyn disgwyn i argau Cowlyd, ym mhen Llyn Cowlyd, sydd yr llyn dyfnaf yn Eryri.

Byddwn wedyn yn cerdded y filltir ar lan y llyn at ei ben deheuol cyn cychwyn i fyny Pen Llithrig y Wrach, o le bydd ‘na olygfeydd gwych tuag at fynyddoedd gogledd Eryri. (Mae’r llun yn dangos Llyn Cowlyd a Phen Llithrig y Wrach.) O ben Llithrig y Wrach byddwn yn disgyn ar ei grib hir tuag at Eigiau, wedyn torri’n ôl i Siglen. O fama bydd y minibws yn ein codi a’n dychwelyn i Drefriw.

Er mai uchder Pen Llithrig y Wrach yw 799m (2621′), yr holl esgyniad ar y daith hon fydd dros 3,500’.

Cofiwch – weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  10 milltir / 16 km

Gradd:  Llafurus, mynydd

Amser ymadael:  09:20 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Mike Bolsover a Tony Ellis


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

‘Parc Life’

Dydd Sul 21 Mai, 2023

‘Parc Life’

O Drefriw byddwn yn cerdded i fyny i Llyn Parc, sydd yn llyn golygfaol rhwng Trefriw a Betws y coed.

Wedi cerdded o Drefriw i ardal Castell Gwydir, byddwn wedyn yn dilyn y llwybr sy’n edrych dros Ddyffryn Conwy i fyny i Lyn Parc. Byddwn yn cerdded ar lan y llyn (sy’n 2/3 milltir o hyd) cyn dychwelyd i Drefriw trwy rai o’r rhannau mwya hyfryd yng Nghoedwig Gwydir. Disgwylwch lwybrau hawddgar a golygfeydd da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol

Amser ymadael:  09:40 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Mat Hancox a Matthew Driver


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Cerdded efo’r Teulu Wynn

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Cerdded efo’r Teulu Wynn

Mae teitl y daith hon yn ymwneud â’r teulu Wynn o Gastell Gwydir. Bu Gwydir yn sedd i’r teulu pwerus hwn oedd yn disgynyddion Brenhinoedd Gwynedd, ac yn un o’r teuluoedd mwya pwysig yng Ngogledd Cymru yng nghofnodau’r Tuduriaid a’r Stiwartiaid.

Bydd y daith gerdded hamddenol hon yn un o’n rhai hawsa eleni, heb ddim ond tua 200m (650′) o esgyniad. O Drefriw byddwn yn cymrys y llwybr hyfryd o gwmpas y Cob ac ar lan Afon Conwy ar ein ffordd tuag at Llanrwst a Chastell Gwydir. Mae’r daith hon yn cynnwys mynediad i Gastell Gwydir a’i gerddi, lle bydd cyfle i dreulio digon o amser.

Wedyn byddwn yn ymweld â Chapel Gwydir Uchaf (sydd â thu mewn impresif) a’i drysfa (maze) fach gyfagos. Ar ein ffordd yn ôl i Drefriw byddwn yn ymweld â Chynffon y Gaseg Las (‘Rhaeadr y Parc Mawr’ yn Gymraeg), yn rhaeadr sydd yn dal i gyflenwi dŵr ar gyfer y ffowntens yng Nghastell Gwydir hefyd, a’r dŵr yn llifo mewn camlas fach (leat) dros y dolydd. (Lady Willoughby o Gwydir a roiodd yr enw ar y rhaeadr.)

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol, dim ond ychydig o esgyniad

Amser ymadael:  10:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Colin Devine a Dave Tetlow


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Rhapsodi mewn Glas

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Rhapsoldi mewn Glas

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Lyn Crafnant hyfrd, lle byddyn yn cerdded y 3 milltir o gwmpas y llyn. Wedyn byddwn yn cerdded rownd Mynydd Deulyn i Lyn Geirionydd cyn dychwelyd i Drefriw.

Yn ogystal â’r llyn glas ac awyr las (gobeithio!), byddwn yn pasio llethr hyfryd o glychau’r gog tu allan i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Hawdd/cymedrol, hamddenol

Amser ymadael:  10:20 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Cate Bolsover a Jan Blaskiewicz


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Adenydd dros Drefriw

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Adenydd dros Drefriw

Dyma gyfle gwych i gerdded efo Jack Slattery o RSPB Cymru, fydd yn arwain y grŵp trwy’r coedydd uwchben Trefriw, hyd at y rhostiroedd ar Gefn Cyfarwydd, sydd y grib y tu ôl i Drefriw.

Yn y coedydd byddwn ni’n gobeithio cael hyd i’r gwybedwr brithpied (flycatcher), telor y coed (wood warbler), tingoch (redstart) a phibydd y coed (tree pipit) – sydd i gyd yn adar arbennig iawn yng nghoedydd Cymru. I fyny ar y rhostir byddwn ni’n gobeithio gweld y bod tinwyn (hen harrier) a choch y grug (red grouse). Ac heb os nac oni bai bydd ‘na llawer mwy hefyd!

Ar y daith byddwn yn cyrraedd hyd at 500m o uchder (ar y grib); yn y bôn bydd y llwybr yn mynd â ni ar i fyny ar y ffordd allan ac ar i lawr ar y ffordd yn ôl, ond bydd y pês yn hamddenol, ac mi gawn ni olygfeydd da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  6½ milltir (10½ km)

Gradd:  Cymedrol efo nifer o ddarnau mwy serth. Cofiwch wisgo esgidiau da (efallai bydd ‘na ambell le corsiog) a chofiwch hefyd y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai.

Amser ymadael:  10:40 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Jack Slattery a Lin Cummins


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded ‘Pot Luck’ (Sul)

Taith Gerdded ‘Pot Luck’

Bob blwyddyn mae pobl yn ceisio archebu, dim ond i ganfod nad oes lle ar ôl. Mae hyn yn rhwystredig i gerddwyr ac arweinwyr fel ei gilydd, felly dewch beth bynnag ar y dydd a mentro’ch lwc!

Bydd 3 dewis –

  1. Ymunwch ag un o’r teithiau cerdded swyddogol (os bydd lle wedi codi ar y munud olaf)
  2. Ewch ar un o Trywyddau Trefriw (cyfres o 8 taith hunan-dywys). Bydd cyfeiriadau efo mapiau ar gael ar gardiau
  3. Dilynwch Trywydd y Chwedlau, sydd yn daith hunan-dywys ar gerdyn, a lansiwyd yn 2017

Hyd: Addas i’r grŵp. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter: Addas i’r grŵp

Cyafarfod: o 9.00 y.b. ymlaen yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Er nad oes rhaid archebu, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.

Yn ôl i’r brig