Ein Caffi Dyddiol

Bob dydd yn neuadd y pentref bydd lluniaeth ar gael.

Bydd y caffi ar agor i gerddwyr cyn ac ar ôl eu teithiau cerdded, a gobeithio bydd hyn yn gyfle da i ymlacio a chymdeithasu.

Ar ddechrau’r dydd bydd diodydd poeth ar gael.
Ar ddiwedd y dydd bydd hefyd fisgedi a chacen ar gael.

Ni fyddwn yn codi am luniaeth, ond gwerthfawrogir rhodd er mwyn cael digon at ein treuliau.

     

22 o deithiau cerdded! Rhywbeth i bawb!