Category Archives: 2023 Archive

Cymorthin a’r Moelwynion

Dydd Gwener 19 Mai, 2023

Cymorthin a’r Moelwynion

Dan ni ddim wedi cerdded yn ardal ddistaw y Moelwynion o’r blaen. Mae’n ardal brydferth er treftadaeth y diwydiant llechi fu yno gynt; bydd rhan o’n taith yn dilyn Llwybr Llechi Eryri, efo rhan arall yn dilyn Taith Cambria.

Byddwn yn rhannu ceir i deithio i Danygrisiau (ger Blaenau Ffestiniog – 25 munud i ffwrdd, gweler y daith yma) cyn cerdded i fyny i Lyn Cymorthin. Gan basio Chwarel Cwmorthin ar yr ochr arall i’r llyn, byddwn yn esgyn i adfeilion impresif chwarel llechi Rhosydd, sydd yn anghysbell ac yn uchel. O fa’ma byddwn yn cerdded heibio i’r gweithoedd eraill ac i fyny’r llethr gwelltog serth i gopa Moelwyn Mawr (770 m / 2,530 ft) o le mae ‘na olygfeydd gwych o’r Wyddfa i’r gogledd, Cader Idris i’r de, a Bae Ceredigion i’r gorllewin. Ar ein ffordd i lawr byddwn yn croesi Craig Ysgafn cyn esgyn Moelwyn Bach (710 m / 2,330 ft). Wedi dod i lawr wedyn i Argae Stwlan (yn y llun uchod) byddwn yn disgyn ymhellach i’r llyn isaf ar yr hen inclein serth, ac yn ôl i’n ceir yn Nhanygrisiau.

Cofiwch – weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  7 milltir / 11 km

Gradd:  Taith fynydd lafurus, efo rhyw 2500′ (800m) o esgyniad. Sylwch – Mae hon yn daith fynydd difrifol, ac bydd ‘na ychydig o ddarnau byr ‘clambery’, ychydig o ddarnau serth, rhywfaint o dir anwastad, ac ambell le agored. Dylech chi fod â phrofiad mynydd a bod yn ddigon heini am hyn.

Amser ymadael:  09:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Tony Ellis ac Idris Bowen


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Dyffryn Lledr

Dydd Gwener 19 Mai, 2023

Dyffryn Lledr

Mae Dyffryn Lledr ac Afon Lledr, â’u rhanau o geunentydd, yn rhedeg o ben Bwlch y Gerddinen (‘Crimea Pass’) i lawr drwy Ddolwyddelan tuag at Fetws y coed. Mae hon yn ardal hyfryd dan ni erioed wedi arwain taith ynddi o’r blaen.

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Ddolwyddelan, o le byddwn yn dilyn y dyffryn i lawr i Fetws y coed, byth yn bell o Afon Lledr hyfryd, nag Afon Conwy, sydd yn ymuno â hi cyn cyrraedd Betws.

Wedi cyrraedd Betws, byddwn yn teithio yn ôl i Drefriw yn y minibws.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter: 7 milltir / 11 km

Gradd:  Cymedrol

Amser ymadael:  09:20 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Marianne Siddorn a Maria Denney


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Coedydd, Llynnoedd a Rhostir

Dydd Gwener 19 Mai, 2023

Coedydd, Llynnoedd a Rhostir

Bydd y daith gerdded hon yn ymweld ag amrywiaeth o dirweddau – llechweddau, llynnoedd, tiroedd coediog, coedwigaeth a rhostir – rhwng Trefriw a Chapel Curig. Byddwn yn pasio Llyn Geirionydd ar ein ffordd allan, wedyn ar y pen pella (gweler y llun uchod) gobeithio byddwn yn cael golygfeydd da o Foel Siabod and Phedol Yr Wyddfa. Byddwn yn dychwelyd ar y rhostir islaw Crimpiau, cyn disgyn o’r bwlch i Lyn Crafnant golygfaol, wedyn yn ôl i Drefriw, byth yn bell o Afon Crafnant.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  11 milltir / 17 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol

Amser ymadael:  9:40 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Mat Hancox & Matthew Driver


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Dau Gob

Dydd Gwener 19 Mai, 2023

Crwydro’r Ddau Gob

Mae’r rhan fwyaf o’n teithiau cerdded ar ochr Trefriw i Afon Conwy, ond dyma gyfle i gerdded hefyd ar yr ochr arall!

Mae gan Ddyffryn Conwy amddiffyniadau rhag yr afon ar y naill ochr a’r llall iddi – o’r enw ‘cobiau’ – sydd yn cynnig cerdded hydryd – a gwastad! – wrth ochr yr afon. Bydd ein minibws yn mynd â ni i  Faenan, ar draws yr afon i Drefriw, o le byddwn yn cerdded am 2 filltir ar y cob gogleddol hwn i Dan Lan. Byddwn wedyn yn dilyn y lônydd cefn i Lanrwst (y 2 filltir yn y canol – yr unig darn lle mae ‘na esgyn a disgyn), cyn cerdded ar lan yr afon i’r parc wrth Bont Fawr i gael cinio. Wedi cerdded yn ôl i Bont Grog Gower, byddwn yn dilyn y cob deheuol yn ôl i Drefriw – y 2 filltir olaf.

Bydd ‘na ddigon o gerdded hamddenol ar lan yr afon, ac fel arfer bydd ‘na lawer o fywyd gwyllt i’w weld yn agos i’r afon hefyd.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  7 milltir / 11 km

Gradd:  Hawdd a hamddenol i’r rhan fwyaf (ond mae ‘na esgyniad ar y lôn yn y canol o 10m hyd at 100m)

Amser ymadael:  10:10 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Karen Martindale a Jan Blaskiewicz


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Trem o’r Bedd

Dydd Gwener 19 Mai, 2023

Trem o’r Bedd

Ddim yn aml byddwn ni’n cerdded ar yr ochr arall i Ddyffryn Conwy, ond byddwn yn cerdded i fyny i Foel Trefriw, sydd bron i 1,000′ uwchben Betws y coed, un o’r llefydd pellaf o le mae modd gweld Trefriw. Bydd y daith yn rhoi golygfeydd bendigedig dros fynyddoedd gogleddol Eryri.

Byddwn wedyn yn disgyn i’r siambr gladdu neolithig enwog yng Nghapel Garmon. I grŵp o’r enw ‘Cotswold-Severn’ mae’r math hwn o siambr yn perthyn – dyna lle fe’u ceir, fel arfer – felly mae’n ddirgel pam mae’r un hon yn fa’ma.

Byddwn yn teithio i gychwyn ein taith ar gludiant cyhoeddus (y bws 19, tâl: £3.10 oni bai bod gynnoch chi bas), wedyn dychwelyd i Drefriw yn ein minibws.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 7 milltir / 11 km

Gradd:  Cymedrol, efo rhyw 1,000′ o esgyniad.

Mae’n serth i gychwyn, wedyn cymedrol. Mae ‘na ambell nant i’w chroeso, ac ambell ardal gorslyd, felly gwisgwch esgidiau addas. Efallai bydd ‘na wartheg mewn rhai caeau.

Amser ymadael:  10:25 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal y bus 10:42 tuag at Fetws y coed.
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Cate Bolsover a Mike Bolsover


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dydd Gwener 19 Mai, 2023

Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar  (prynhawn)

Ymunwch â ni ar gyfer taith gerdded fyfyriol a meddylgar i gysylltu â’r hunan a byd natur.

Byddwn ni’n cyfarfod yn Neuadd Bentref Trefriw i rannu ceir i Gapel Gwydir Uchaf chapel (2 filltir o Drefriw – gweler yma).

Taith gerdded fyfyriol fer (1 awr) fydd hon o Gapel Gwydir Uchaf ar lwybrau ar ymylon Coedwig Gwydir.  Bydd ‘na sesiwn fer o fyfyrdod cyn ac ar ôl y daith hon. Wedyn byddwn ni’n dychwelyd i Drefriw yn yr un ceir.

Er mai’r daith gerdded hon yw’r fyrra yn yr Ŵyl, medrai ei heffaith fod yn bwerus.

Hyd:  2 awr

Pellter:  Tua 1.5 filltir / 2 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol (efo rhywfaint o esgyniad a disgyniad)

Amser ymadael:  1:30 y.p. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Kate Hamilton-Hunter a  Lin Cummins


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Moel Siabod

Dydd Sadwrn 20 Mai, 2023

Moel Siabod

Mae hon yn gylchdaith heriol sy’n cychwyn o Bont Cyfyng, ger Capel Curig. Byddwn yn esgyn Moel Siabod ar ei chrib dwyreiniol, lle bydd ‘na elfen o sgramblo o Lyn y Foel i’r copa. O’r copa (2861’ / 872m) mae ‘na olygfeydd da i bob cyfeiriad o fynyddoedd gogledd Eryri, yn enwedig o Bedol Yr Wyddfa. Byddwn yn disgyn i Blas y Brenin i lawr cefn llydan Siabod, wedyn dilyn Afon Llugwy yn ôl i Bont Cyfyng.

Byddwn yn teithio i Bont Cyfyng ac yn ôl yn ein minibws.

Cofiwch – weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  tua 7 milltir / 11 km

Gradd:  Taith fynydd gymedrol/lafurus efo rhyw 2,500′ (760m) o esgyniad.

Amser ymadael:  09:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Keith Hulse & Paul Newell


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Crimpiau

Dydd Sadwrn 20 Mai, 2023

Crimpiau

Mae Crimpiau (sy’n golygu ‘hard sharp edge; ridge, spur; ledge’) wedi’i leoli rhwng Capel Curig a Llyn Crafnant, ac mae’n llecyn manteisiol er ei uwchder o 475m / 1,558 ft yn unig. Mae llawer o bobl yn ei ddisgrifio fel un o’r golygfannau gorau yn Eryri. Basai’n rhaid i ni gytuno! (Yn y llun mae Moel Siabod, Pedol Yr Wyddfa, a’r Glyderau. Y tu ôl i’r camera mae Dyffryn Crafnant.)

Byddwn yn cerdded o Drefriw i’r olygfan hon, gan basio Llyn Crafnant ar y ffordd allan, wedyn dychwely i Drefriw ar lwybr golygfaol arall, heibio i Lyn Geirionydd.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymedrol/caled  (cymedrol i’r rhan fwya, ond efo esgyniad braidd yn serth tuag at Crimpiau ei hun)

Amser ymadael:  09:20 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Idris Bowen & Nigel Thomas


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Afon Lluwgy a’r Trywydd Llechi

Dydd Sadwrn 20 Mai, 2023

Rhaeadrau a’r Afon Llugwy

I gychwyn byddwn yn dal ein minibws o Drefriw i Fetws-y-coed (20 munud), wedyn cerdded ar hyd yr afon i Gapel Gurig.  Ar y daith gerdded hon – trwy dolydd a choed – sy’n dilyn darn o Lwybr Llechi Eryri, fyddwn ni byth yn bell o Afon Llugwy, a’i rheadrau, gan gynnwys y Rhaeadr Ewynnol enwog. Wrth agosau at Gapel Curig bydd ‘na olygfeydd da dros y mynyddoedd o ogledd Eryri.

Bydd y daith yn gorffen ym Mhlas y Brenin yng Nghapel Curig, lle bydd ‘na gyfle am banad tra’n disgwyl ein minibws yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  6½ milltir / 11 km

Gradd:  Hawdd/cymedrol

Amser ymadael:  10:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Liz Burnside a Stuart Martin


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Tuag Adref

Dydd Sadwrn 20 Mai, 2023

Tuag Adref

Mae ‘na gymaint o ffyrdd hyfryd yn ôl o Fetws y coed fel ein bod ni’n hapus i ail-wneud y daith gerdded hon.

Byddwn yn teithio i fyny Dyffryn Conwy o Drefriw i Fetws-y-coed ar gludiant cyhoeddus (y bws 19, tâl: £3.10 oni bai bod gynnoch chi bas), i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy.

Byddwn yn cerdded i fyny trwy geunant Aberllyn, cyn cyrraedd Llyn Parc a cherdded ar hyd ei lannau. Byddwn wedyn yn disgyn i Hafna, cyn pasio rhai o’r llynnoedd hyfryta yn y goedwig. Mae hon yn daith odidog – ar gyflymdra hamddenol – a cheir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri.

Mae’r llwybr yn dilyn cymysgedd o draciau coedwig eang a llwybrau eraill.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  7.6 milltir / 12 km

Gradd:  Cymedrol, efo cwpl o darnau serth

Amser ymadael:  10:20 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal y bws 10:42 i Fetws y coed
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Colin Devine a Dave Tetlow


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

I fyny Grinllwm a thu hwnt

Dydd Sadwrn 20 Mai, 2023

I fyny Grinllwm a thu hwnt

Grinllwm yw’r allt sy’n edrych dros Drefriw o’r de.  Bydd y daith olygfaol, heddychlon hon yn cychwyn trwy esgyn yr allt serch hon, lle byddwn yn cael brêc ar y top i fwynhau’r golygfeydd gwych i lawr Dyffryn Conwy i’r arfordir.

Bydd yr ochr arall i Grinllwn yn ein cael ar ymylon pentrefan, cysglyd Llanrhychwyn, lle byddwn yn stopio i ymweld â’r eglwys, un o’r hynaf yng Nghymru.

Bydd y llwybr yn mynd â ni wedyn ar ymylon Coedwig Gwydir, hyd at man uchel uwchben Llyn Glangors a mwynglawd Pandora gynt, lle bydd golygfeydd da o’r mynyddoedd. Byddwn yn disgyn i Lyn Geirionydd (toiledau yn y maes parcio), wedyn dychwelyd i Drefriw drwy’r coedwig a heibio i’r llethr llawn clychau’r gog.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Cymedrol (ond efo cychwyn serth iawn), ac ar bês hamddenol

Amser ymadael:  10:20 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Clive Noble a David Davies


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Llynnoedd bychain, Chwedlau a Llawer o natur

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2023

Llynnoedd bychain, Chwedlau a Llawer o natur

Byddwn yn teithio mewn ceir i gychwyn ein taith gerdded, sef hen fwynglawdd Cyffty ger Nant Bwlch-yr-Haiarn yng Nghoedwir Gwydir. (Mae Cyffty yn 4 milltir o Drefriw – gweler y daith yma.)

Mae hon yn daith gerdded hamddenol fydd yn cychwyn wrth un o’r hen fwyngloddiau yn ardal Nant Bwlch-yr-Haiarn. Bydd ein llwybr yn dilyn nifer o lynoedd a grëwyd  ar gyfer yr hen ddiwydiant hwn, a hefyd archwilio blodau gwyllt, natur, hanes a chwedlau’r ardal unigryw hon. Byddwn yn cerdded ar lwybrau da i’r rhan fwyaf, efo rhannau byrion ar dir mwy garw a  mwy serth, wedyn cyrraedd golygfan naturiol mewn pryd i gael cinio yno. O fan’na byddwn yn parhau a dychwelyd i’n man cychwyn, wedyn dychwelyd i Drefriw yn yr un ceir.

Dyma gyfle i archwilio natur yn y bryniau efo cwpl o arbenigwyr yn y maes.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 5 milltir

Gradd:  Cymedrol/hamddenol

Amser ymadael:  11:00 o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Margaret Thomas a Pete Kay


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Ceffylau Gwyllt

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Ceffylau Gwyllt

O Drefriw byddwn yn dal y bws 19 i Gonwy (tâl: £3.60, oni bai bod gynnoch chi bas), ac o fan’na byddwn ni’n cerdded ar hyd Mynydd y Dref tuag at Sychnant, sydd yn cynnig golygfeydd arfordirol gwych. Byddwn wedyn yn y mewndir, yn rhannol ar Lwybr Cambria, tuag at Ben-y-Gaer, sydd yn hen gaer o Oes yr Haearn uwchben Dyffryn Conwy, gan basio drwy ardal sy’n llawn meini hir hynafol a siambrau claddu.  Yn aml iawn mae merlod mynydd y Carneddau i’w gweld yn yr ardal hon.

Bydd y daith yn gorffen uwchben Tal y bont, o le bydd y minibws yn ein dychwelyd i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymhedrol.  (Mae ‘na gwpl o ddarnau serth, h.y. wrth esgyn Mynydd y Dref, a ger Sychnant). Bydd llawer o’r daith ar lwybrau dros weundir a’r ucheldiroedd. Cofiwch y medrith hi fod yn oer, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Amser ymadael:  08:40 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Ken Brassil a Marianne Siddorn


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Mawredd a Hud

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Mawredd (Y Tywysog) a Hud (y Wrach)

Dyma ein taith gerdded fynydd mawr eleni! – taith hir a chaled i ben ail fynydd uchaf Cymru.

I gychwyn byddwn ni’n teithio yn y minibws i Gwm Eigiau yng ngodreuon y Carneddau. O fa’na byddwn ni’n cerdded i gopa Carnedd Llywelyn (‘y Tywysog’, 1,064 m / 3,491′, sy ond 21m yn is na’r Wyddfa), cyn dychwelyd trwy Ben yr Helgi Du a Phen Llithrig y Wrach (‘yr hud’, 799 m /  2,621′) i Gwm Cowlyd. O fa’na byddwn yn dal y minibws yn ôl i Drefriw.  Os bydd y cymylau yn uchel bydd y golygfeydd yn ardderchog, ond byddwch heb unrhyw lol, mae hon yn daith hir ac anodd efo rhyw 1,100m / 3,700′ o esgyniad.

Dydy’r llwybr hwn ddim yn dilyn llwybrau amlwg bob tro.  Sylwer hefyd bod ‘na rannau sydd yn agored, ac mewn cwpl o fannau bydd rhaid defnyddio dwylo.

Cofiwch y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai. Gwnewch yn siwr bod gynnoch chi ddillad addas, h.y. dillad gwrth-ddŵr / gwrth-wynt, dillad cynnes (gan gynnwys het a menig), ac esgidiau cerdded addas (dim trênyrs).

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 10½ milltir / 16½ km

Gradd:  Llafurus, mynydd uchel.

Addasrwydd:  Cerddwyr heini a phrofiadol

Amser ymadael:  09:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    John Ellis-Jones & Nick Livesey


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Dan Olwg y Wrach

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Dan Olwg y Wrach

Mae Pen Llithrig y Wrach yn fynydd bach sy’n edrych allan dros Lyn Cowlyd. Byddwn yn dod i nabod y ddau ohonyn nhw, sy wedi’u lleoli yng ngodrau y Carneddau y tu ôl i Drefriw.

I gychwyn byddwn yn cerdded ar lwybrau i fyny Cefn Cyfarwydd, yr allt serth y tu ôl i Drefriw, cyn disgwyn i argau Cowlyd, ym mhen Llyn Cowlyd, sydd yr llyn dyfnaf yn Eryri.

Byddwn wedyn yn cerdded y filltir ar lan y llyn at ei ben deheuol cyn cychwyn i fyny Pen Llithrig y Wrach, o le bydd ‘na olygfeydd gwych tuag at fynyddoedd gogledd Eryri. (Mae’r llun yn dangos Llyn Cowlyd a Phen Llithrig y Wrach.) O ben Llithrig y Wrach byddwn yn disgyn ar ei grib hir tuag at Eigiau, wedyn torri’n ôl i Siglen. O fama bydd y minibws yn ein codi a’n dychwelyn i Drefriw.

Er mai uchder Pen Llithrig y Wrach yw 799m (2621′), yr holl esgyniad ar y daith hon fydd dros 3,500’.

Cofiwch – weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  10 milltir / 16 km

Gradd:  Llafurus, mynydd

Amser ymadael:  09:20 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Mike Bolsover a Tony Ellis


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

‘Parc Life’

Dydd Sul 21 Mai, 2023

‘Parc Life’

O Drefriw byddwn yn cerdded i fyny i Llyn Parc, sydd yn llyn golygfaol rhwng Trefriw a Betws y coed.

Wedi cerdded o Drefriw i ardal Castell Gwydir, byddwn wedyn yn dilyn y llwybr sy’n edrych dros Ddyffryn Conwy i fyny i Lyn Parc. Byddwn yn cerdded ar lan y llyn (sy’n 2/3 milltir o hyd) cyn dychwelyd i Drefriw trwy rai o’r rhannau mwya hyfryd yng Nghoedwig Gwydir. Disgwylwch lwybrau hawddgar a golygfeydd da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  10 milltir / 16 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol

Amser ymadael:  09:40 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Mat Hancox a Matthew Driver


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig

Cerdded efo’r Teulu Wynn

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Cerdded efo’r Teulu Wynn

Mae teitl y daith hon yn ymwneud â’r teulu Wynn o Gastell Gwydir. Bu Gwydir yn sedd i’r teulu pwerus hwn oedd yn disgynyddion Brenhinoedd Gwynedd, ac yn un o’r teuluoedd mwya pwysig yng Ngogledd Cymru yng nghofnodau’r Tuduriaid a’r Stiwartiaid.

Bydd y daith gerdded hamddenol hon yn un o’n rhai hawsa eleni, heb ddim ond tua 200m (650′) o esgyniad. O Drefriw byddwn yn cymrys y llwybr hyfryd o gwmpas y Cob ac ar lan Afon Conwy ar ein ffordd tuag at Llanrwst a Chastell Gwydir. Mae’r daith hon yn cynnwys mynediad i Gastell Gwydir a’i gerddi, lle bydd cyfle i dreulio digon o amser.

Wedyn byddwn yn ymweld â Chapel Gwydir Uchaf (sydd â thu mewn impresif) a’i drysfa (maze) fach gyfagos. Ar ein ffordd yn ôl i Drefriw byddwn yn ymweld â Chynffon y Gaseg Las (‘Rhaeadr y Parc Mawr’ yn Gymraeg), yn rhaeadr sydd yn dal i gyflenwi dŵr ar gyfer y ffowntens yng Nghastell Gwydir hefyd, a’r dŵr yn llifo mewn camlas fach (leat) dros y dolydd. (Lady Willoughby o Gwydir a roiodd yr enw ar y rhaeadr.)

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol, dim ond ychydig o esgyniad

Amser ymadael:  10:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Colin Devine a Dave Tetlow


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Rhapsodi mewn Glas

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Rhapsoldi mewn Glas

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Lyn Crafnant hyfrd, lle byddyn yn cerdded y 3 milltir o gwmpas y llyn. Wedyn byddwn yn cerdded rownd Mynydd Deulyn i Lyn Geirionydd cyn dychwelyd i Drefriw.

Yn ogystal â’r llyn glas ac awyr las (gobeithio!), byddwn yn pasio llethr hyfryd o glychau’r gog tu allan i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Hawdd/cymedrol, hamddenol

Amser ymadael:  10:20 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Cate Bolsover a Jan Blaskiewicz


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Adenydd dros Drefriw

Dydd Sul 21 Mai, 2023

Adenydd dros Drefriw

Dyma gyfle gwych i gerdded efo Jack Slattery o RSPB Cymru, fydd yn arwain y grŵp trwy’r coedydd uwchben Trefriw, hyd at y rhostiroedd ar Gefn Cyfarwydd, sydd y grib y tu ôl i Drefriw.

Yn y coedydd byddwn ni’n gobeithio cael hyd i’r gwybedwr brithpied (flycatcher), telor y coed (wood warbler), tingoch (redstart) a phibydd y coed (tree pipit) – sydd i gyd yn adar arbennig iawn yng nghoedydd Cymru. I fyny ar y rhostir byddwn ni’n gobeithio gweld y bod tinwyn (hen harrier) a choch y grug (red grouse). Ac heb os nac oni bai bydd ‘na llawer mwy hefyd!

Ar y daith byddwn yn cyrraedd hyd at 500m o uchder (ar y grib); yn y bôn bydd y llwybr yn mynd â ni ar i fyny ar y ffordd allan ac ar i lawr ar y ffordd yn ôl, ond bydd y pês yn hamddenol, ac mi gawn ni olygfeydd da.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  6½ milltir (10½ km)

Gradd:  Cymedrol efo nifer o ddarnau mwy serth. Cofiwch wisgo esgidiau da (efallai bydd ‘na ambell le corsiog) a chofiwch hefyd y medrith hi fod yn oer ar y topiau, hyd yn oed ym mis Mai.

Amser ymadael:  10:40 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Jack Slattery a Lin Cummins


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig