Dau Gob

Dydd Gwener 19 Mai, 2023

Crwydro’r Ddau Gob

Mae’r rhan fwyaf o’n teithiau cerdded ar ochr Trefriw i Afon Conwy, ond dyma gyfle i gerdded hefyd ar yr ochr arall!

Mae gan Ddyffryn Conwy amddiffyniadau rhag yr afon ar y naill ochr a’r llall iddi – o’r enw ‘cobiau’ – sydd yn cynnig cerdded hydryd – a gwastad! – wrth ochr yr afon. Bydd ein minibws yn mynd â ni i  Faenan, ar draws yr afon i Drefriw, o le byddwn yn cerdded am 2 filltir ar y cob gogleddol hwn i Dan Lan. Byddwn wedyn yn dilyn y lônydd cefn i Lanrwst (y 2 filltir yn y canol – yr unig darn lle mae ‘na esgyn a disgyn), cyn cerdded ar lan yr afon i’r parc wrth Bont Fawr i gael cinio. Wedi cerdded yn ôl i Bont Grog Gower, byddwn yn dilyn y cob deheuol yn ôl i Drefriw – y 2 filltir olaf.

Bydd ‘na ddigon o gerdded hamddenol ar lan yr afon, ac fel arfer bydd ‘na lawer o fywyd gwyllt i’w weld yn agos i’r afon hefyd.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  7 milltir / 11 km

Gradd:  Hawdd a hamddenol i’r rhan fwyaf (ond mae ‘na esgyniad ar y lôn yn y canol o 10m hyd at 100m)

Amser ymadael:  10:10 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Karen Martindale a Jan Blaskiewicz


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig