Afon Lluwgy a’r Trywydd Llechi

Dydd Sadwrn 20 Mai, 2023

Rhaeadrau a’r Afon Llugwy

I gychwyn byddwn yn dal ein minibws o Drefriw i Fetws-y-coed (20 munud), wedyn cerdded ar hyd yr afon i Gapel Gurig.  Ar y daith gerdded hon – trwy dolydd a choed – sy’n dilyn darn o Lwybr Llechi Eryri, fyddwn ni byth yn bell o Afon Llugwy, a’i rheadrau, gan gynnwys y Rhaeadr Ewynnol enwog. Wrth agosau at Gapel Curig bydd ‘na olygfeydd da dros y mynyddoedd o ogledd Eryri.

Bydd y daith yn gorffen ym Mhlas y Brenin yng Nghapel Curig, lle bydd ‘na gyfle am banad tra’n disgwyl ein minibws yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  6½ milltir / 11 km

Gradd:  Hawdd/cymedrol

Amser ymadael:  10:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Liz Burnside a Stuart Martin


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig