Tuag Adref

Dydd Sadwrn 20 Mai, 2023

Tuag Adref

Mae ‘na gymaint o ffyrdd hyfryd yn ôl o Fetws y coed fel ein bod ni’n hapus i ail-wneud y daith gerdded hon.

Byddwn yn teithio i fyny Dyffryn Conwy o Drefriw i Fetws-y-coed ar gludiant cyhoeddus (y bws 19, tâl: £3.10 oni bai bod gynnoch chi bas), i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy.

Byddwn yn cerdded i fyny trwy geunant Aberllyn, cyn cyrraedd Llyn Parc a cherdded ar hyd ei lannau. Byddwn wedyn yn disgyn i Hafna, cyn pasio rhai o’r llynnoedd hyfryta yn y goedwig. Mae hon yn daith odidog – ar gyflymdra hamddenol – a cheir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri.

Mae’r llwybr yn dilyn cymysgedd o draciau coedwig eang a llwybrau eraill.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  7.6 milltir / 12 km

Gradd:  Cymedrol, efo cwpl o darnau serth

Amser ymadael:  10:20 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal y bws 10:42 i Fetws y coed
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Colin Devine a Dave Tetlow


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig