Tro Natur i Deuluoedd

Dydd Sul 20ed Mai, 2018

Tro Natur i Deuluoedd

Mae hon yn daith efo gweithgareddau i’r teulu (er bod croeso i bawb) fydd yn cyfuno gemau/gweithgareddau amgylcheddol efo chwedlau am yr ardal. Byddwn yn cerdded heibio i Raeadr y Dylwythen Deg wrth ddilyn Afon Crafnant i Ddyfryn Crafnant, sydd yn ardal llawn blodau’r gog a hen goedydd.

Ymysg pethau eraill byddwn yn chwilio am minibeasts, a chael helfeydd sborion (scavenger hunts), chwilota am fwyd gwyllt, cofleidio coed, cerdded yn droednoeth, efallai gwneud cysgodfannau, chwarae mig, ac ati, tra’n mwynhau ein hunain. Bydd y gweithgareddau yn dibynnu ar gyfansoddiad demograffig y grŵp a’r tywydd, wrth gwrs.

Byddwn yn ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau.

Hyd: tua 5 awr.     Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  3 milltir / km

Gradd:  Hawdd. Fydd y cerdded ddim yn egniol, ac mi fyddwn yn dilyn llwybrau da, gan fwyaf, ond weithiau byddwn yn symud oddi ar y llwybrau i gerdded ar dir mwy garw, felly mae angen esgidiau addas arnoch chi.

Cyfarfod:  10.15 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:  Pete Kay and Cat Scheltinga

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - A Family Walk in Nature

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig