Gwydir a’r Teulu Wynn

Dydd Sul 20fed Mai, 2018

Gwydir a’r Teulu Wynn

Disgynyddion Brenhinoedd Gwynedd oedd y teulu Wynn o Gastell Gwydir. Yn ymestyn dros 36,000 erw, roedd eu hystâd yn dominyddu bywyd pobl Gogledd Cymru yn yr 16eg ganrif.

Yn ystod y tro hamddenol hwn, ymwelwn â chartref y teulu, Castell Gwydir; Capel Gwydir Uchaf a’i addurniadau hyfryd; y rhês o elusendai diddorol; a mawsolëwm y teulu, Capel Gwydir, yn Llanrwst. Cerddwn hefyd ar hyd y ‘Llwybr Tseiniaidd’ trwy gyfrwng Cei Gwydir, cyn croesi Pont Fawr i ddilyn yr afon yn ôl i Drefriw.

Byddwn yn ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau am 4.00 y.p.

Hyd: Trwy’r dydd. Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  tua 7 milltir / 11 km

Gradd:  Cymhedrol/hawdd, hamddenol – efo llawer o gerdded ar y gwastad.

Cyfarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:  Gill Scheltinga a Cate Bolsover

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle ar y daith hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2018 - Gwydir Castle & the Wynns

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Yn ôl i’r brig