Giamocs Geirionydd – Llyn Chwedlau

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Chwedl Taliesin a Geirionydd

2017 ydy Blwyddyn Chwedlau yng Nghymru.  Mae hon yn daith gerdded hamddenol trwy’r goed uwchben Dyffryn Crafnant i fyny i Lyn Geirionydd a chofeb Taliesin (ac yn ôl). Bydd chwedlwraig broffesiynol Fiona Collins (awdures ‘Folktales of North Wales for Children’ a theitlau eraill) yn ymuno â ni, ac yn adrodd storiau ynglŷn â Taliesin.

Hyd:  3 awr.    Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  6.5 km / 4 milltir

Gradd:  Hawdd/cymedrol

Cyfarfod:  10.15  y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinwyr:    Karen Black, Cymdeithas Hanesyddol Trefriw

                             a Colin Devine, Arweinydd Teithiau Cerdded efo Cerdedd Conwy Walks

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - The Taliesin Legend at Geirionydd

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded