Dysgwch Rap!

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Dysgwch rap!

SYLWER – NID TAITH GERDDED MO HWN.

2017 ydy Blwyddyn Chwedlau yng Nghymru.  Bydd bardd/cerddwr proffesiynol Martin Daws yn troi chwedl leol yn rap!  (Martin oedd Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru 2013 – 2016.)

Cynulleidfa darged y sesiwn hon ydy oedolion.  (Mae ‘na sesiwn i deuluoedd ddydd Sadwrn.)

Gobeithio y perfformir recordiad o’r rap yn y Ffair Gacennau, dydd Sul, am 4 y.p.!

Hyd: 1.5 awr

Cyfarfod: 10.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

(Lleoliad y digwyddiad hwn fydd yr ystafell ddigwyddiadau yn Nhafarn y Fairy Falls.)

 

Archebu:  I archebu lle yn y diwyddiad hwn, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Learn a Legend Rap  (Friday session)

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded neu weithgaredd.