Taith Gerdded ioga/ymwybyddiaeth ofalgar

 

Dydd Gwener 19eg Mai, 2017

Taith Gerdded ioga/ymwybyddiaeth ofalgar  (prynhawn)

Taith gerdded fyfyriol fer (45 munud) o Gapel Gwydir Uchaf (2 filltir o Drefriw) ar hyd Llwybr yr Arglwyddes Mair, ar ymyl Coedwig Gwydir.  Bydd ‘na sesiwn fer o ioga/fyfyrdod cyn ac ar ôl y daith hon.

Hyd:  1.5 awr

Pellter:  2 km / 1.5 filltir

Gradd:  hawdd

Cyfarfod:  1.15 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i rannu ceir i Gapel Gwydir Uchaf (2 filltir o Drefriw)

Arweinyddion:  Gwen Parri, athrawes ioga,  a Pam Boyd

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - A Short Yoga Walk

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded