Taith Gerdded Ffotograffiaeth

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Taith Gerdded Ffotograffiaeth

Taith gerdded trwy dir coediog, gan ymweld â rhaeadrau a dau lyn hardd, wedyn i fyny tuag at y bryniau. Bydd Nick Livesey wrth law i gynnig cyngor arbennig ar ffotograffiaeth tirlun, ac i ateb cwestiynau am hanes a daeareg yr ardal.

Hyd:  6 awr.     Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  9.5 km / 6 milltir

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  9.30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinydd:  Nick Livesey, Ffotograffydd tirlun dawnus
                           a Chris Shaw, cyn-Uwch Hyfforddwr yn The Towers Outdoor Centre

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Photography Walk

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.