Tylluan Cwm Cowlyd

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Tylluan Cwm Cowlyd

Bydd bws mini yn mynd â ni i Gapel Curig, wedyn byddwn yn cerdded yn ôl i Trefriw trwy Gwm Cowlyd, sy’n lle anghysbell lle bu’r Hen Dylluan Ddoeth yn byw yn storiau’r Mabinogi.  Mae ‘na chwedau eraill ynglwm â’r ardal hefyd.

Bydd y daith gerdded ‘ymysg y mynyddoedd’ hon yn cynnig golygfedd da o’r Glydrau a’r Carneddau.  Wedi cerdded hyd y dyffryn, byddwn yn dychwelyd i Drefriw trwy Ribo a Choed Creigiau.

Hyd:  Trwy’r dydd  – 5 awr.      Dewch â bocs bwyd.

Pellter:  16 km / 9.5 milltir

Gradd:  Caled

Cyfarfod:  9.45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631), i gael cludiant i Gapel Curig, man cychwyn y daith

Arweinyddion:  Karen Black, Cymdeithas Hanesyddol Trefriw

                                 a Brian Miller

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - The Owl of Cwm Cowlyd

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.