Trem o’r Bedd

Dydd Gwener 19 Mai, 2023

Trem o’r Bedd

Ddim yn aml byddwn ni’n cerdded ar yr ochr arall i Ddyffryn Conwy, ond byddwn yn cerdded i fyny i Foel Trefriw, sydd bron i 1,000′ uwchben Betws y coed, un o’r llefydd pellaf o le mae modd gweld Trefriw. Bydd y daith yn rhoi golygfeydd bendigedig dros fynyddoedd gogleddol Eryri.

Byddwn wedyn yn disgyn i’r siambr gladdu neolithig enwog yng Nghapel Garmon. I grŵp o’r enw ‘Cotswold-Severn’ mae’r math hwn o siambr yn perthyn – dyna lle fe’u ceir, fel arfer – felly mae’n ddirgel pam mae’r un hon yn fa’ma.

Byddwn yn teithio i gychwyn ein taith ar gludiant cyhoeddus (y bws 19, tâl: £3.10 oni bai bod gynnoch chi bas), wedyn dychwelyd i Drefriw yn ein minibws.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 7 milltir / 11 km

Gradd:  Cymedrol, efo rhyw 1,000′ o esgyniad.

Mae’n serth i gychwyn, wedyn cymedrol. Mae ‘na ambell nant i’w chroeso, ac ambell ardal gorslyd, felly gwisgwch esgidiau addas. Efallai bydd ‘na wartheg mewn rhai caeau.

Amser ymadael:  10:25 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal y bus 10:42 tuag at Fetws y coed.
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Cate Bolsover a Mike Bolsover


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig