Dyffryn Lledr

Dydd Gwener 19 Mai, 2023

Dyffryn Lledr

Mae Dyffryn Lledr ac Afon Lledr, â’u rhanau o geunentydd, yn rhedeg o ben Bwlch y Gerddinen (‘Crimea Pass’) i lawr drwy Ddolwyddelan tuag at Fetws y coed. Mae hon yn ardal hyfryd dan ni erioed wedi arwain taith ynddi o’r blaen.

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Ddolwyddelan, o le byddwn yn dilyn y dyffryn i lawr i Fetws y coed, byth yn bell o Afon Lledr hyfryd, nag Afon Conwy, sydd yn ymuno â hi cyn cyrraedd Betws.

Wedi cyrraedd Betws, byddwn yn teithio yn ôl i Drefriw yn y minibws.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter: 7 milltir / 11 km

Gradd:  Cymedrol

Amser ymadael:  09:20 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Marianne Siddorn a Maria Denney


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig