Tro gyda’r Ci yn y Goedwig 2015

Dydd Gwener 15fed Mai 2015

Tro gyda’r Ci yn y Goedwig

Dewch â’ch ci efo chi (ar dennyn) a gyda’ch gilydd fe gewch archwilio llwybrau ucheldir Coed Creigiau yng nghwmni’r Fforestwr. Wrth gerdded trwy’r coed allan o Drefriw bydd y llwybr yn mynd yn fwy serth, ond mae’n werth yr ymdrech pan welwch chi’r golygfeydd godidog o’r llynnoedd a’r mynyddoedd o’r copa.

Pellter: 3.6km / 2.5 milltir

Cyfarfod: 5.45yh ym Maes Parcio Ffordd Gower, Trefriw, i gychwyn am 6.00yh

Dechrau: 5.45yh

Hawdd / Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr wybodaeth a’r amodau archebu

cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.