Dwy Eglwys a Chapel

Dwy Eglwys a Chapel

TDwy Eglwys a Chapel

Full – No More Bookings Please

Taith gerdded unffordd o Gastell Gwydir i Drefriw ar ochr y bryn uwchben Dyffryn Conwy. Byddwn yn ymweld â Chapel Gwydir, Eglwys Llanrhychwyn, ac Eglwys Santes Mair yn Nhrefriw. Golygfeydd da o Ddyffryn Conwy a mynyddoedd Eryri.

Hyd: Trwy’r dydd 5 – 6 awr o gerdded

Pellter: 10km / 6.5 milltir

Cyfarfod: 10:15yb yn Neuadd Bentref Trefriw, i fynd ar fws mini i Gastell Gwydir.

Dechrau: 10:30yb

Cymedrol

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen yr wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.