Taith Gerdded Dau Lyn Trefriw

 

Dydd Gwener 15fed Mai 2015

Taith Gerdded Dau Lyn Trefriw

Taith gerdded benigamp o’r pentref, sydd yn ffefryn i bobl leol. Mae’n ymweld â Llyn Geirionydd a Llyn Crafnant, gan basio trwy goedydd brodorol, a heibio i hen fwyngloddiau a llefydd sydd â hanes barddol. Mae’r daith yn gwneud defnydd da o hen lwybrau’r mwyngloddwyr. Mae opsiwn hir ac un byr – gwneir dewis ar y diwrnod.Arweinir gan Mike Raine, awdur ‘Nature of Snowdonia’.

Hyd: Bore, hyd at 3 awr

Pellter: Hyd at 10km / 6.6 milltir

Cymedrol