Dwy Daith Gerdded ‘Gacennau’

 

Dydd Sul 21ain Mai, 2017

Dwy Daith Gerdded ‘Gacennau’

Taith gerdded hamddenol ar hyd Ffordd Gower i’r bont grog dros Afon Conwy, ac yn ôl, mewn pryd i ymuno yn y Ffair Gacennau am 4 y.p.

Os bydd hi’n sych mae posibilrwydd o gerdded yn ôl ar y Cob (mae’n wastad, ond mae nifer o giatiau) i edrych ar yr ardal bywyd gwyllt newydd a’r hen Gei.  Hefyd bydd cyfle ar y ddwy daith i glywed oddi wrth drigolion lleol am ddylanwad yr afon ar hanes lliwgar y pentref.

Mi fyddwch chi’n ôl mewn pryd i ymuno yn y ‘Cake Fest’ am 4 y.h. !

Hyd: Prynhawn 1 – 2 awr o gerdded hamddenol

Pellter: Hyd at km / 2.5 filltir

Gradd: Hawdd

Cyfarfod: 1.45 y.p. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Arweinyddion:   Colin Devine, Arweinydd Teithiau Cerdded efo Cerdedd Conwy Walks
                                   a Fred Dillion

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Does dim rhaid bwcio tocyn, ond gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen yr amodau a thelerau sydd yn dal yn berthnasol i bob taith gerdded.