Cyflwyniad i redeg y llwybrau!

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Cyflwyniad i redeg y llwybrau!

Dyma gyfle i gymysgu cerdded efo rhywfaint o redeg.

Byddwn yn cychwyn yn y pentref, wedyn ar ôl milltir cyrraedd llwybr serth i ymylon coedwig Gwydir. Gobeithio bydd ‘na amser i ymweld â hen eglwys Llanrhychwyn ar ein ffordd i’r pwynt uchaf lle cawn ni olygfeydd gwych. Wedyn byddwn yn disgyn i Lyn Geirionydd ac yn ôl i Drefriw efo golygfeydd i lawr Dyffryn Crafnant.

Mae ‘na ddarnau sy tipyn serth a garw, ond byddwn yn symud am bês fydd yn siwtio’r grŵp, a dan ni’n disgwyl cerdded y darnau serth, gan ailgrwpio’n amal.

Hyd:  Hanner diwrnod  (2½ awr, 10:30 – 13:00)

Pellter:  Tua 7 milltir / 11 km

Addasrwydd:  Rhiad i chi fod yn ddigon heini i daclo’r cerdded/rhedeg a ddisgrifir uchod.

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Beth i’w wisgo:  Rhaid gwisgo ‘trail shoes’ (fydd sgidiau cerdded ddim yn addas). Mae’n debyg byddwn yn dod ar draws llefydd gwlyb neu gorslyd. Hefyd basai’n syniad da cario dŵr yfed.

Amser ymadael:  10:30 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Fliss Aries a Nick Denney


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig