Category Archives: Sun 19 May

Côr y bore bach

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Côr y bore bach

Mwynhewch gôr y bore bach ger Trefriw efo gwylwyr adar lleol. Bydd y daith yn cynnwys coetir a thorlan, a byddwch yn dysgu sut i adnabod adar wrth eu cân.  Cyflymdra hamddenol, ond bydd rhai rhannau byr yn fwy serth, ac efallai bydd hi’n wlyb dan draed mewn mannau.  Gwisgwch esgidiau cerdded addas, a basai binocwlars yn ddefnyddiol.

Ar ôl y daith bydd diod boeth a biscedi yn ein disgwyl yn neuadd y pentref, a byddwn yn ôl mewn digon o amser i chi fynychu taith gerdded arall, os hoffech chi!

Hyd:  Hyd at 4 awr

Pellter:  Hyd at 5 milltir

Gradd:  Hawdd, hamddenol

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  06:00 y.b. o’r prif maes parcio yn Nhrefriw (LL27 0JH, SH781631) gyferbyn â’r felin wlân.
D.S.  Mae’r taith gerdded hon yn cyfarfod ym maes parcio Gower, ddim yn neuadd y pentref.

Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Shaun De Clancy a Lin Cummins


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Pen yr Helgi Du a Pen Llithrig y Wrach

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Pen yr Helgi Du a Pen Llithrig y Wrach

Taith gerdded ar y mynyddoedd o Ddyffryn Ogwen yn ôl i Drefriw yw hon.

Bydd hon yn daith lafurus, ond os bydd y tywydd yn dda, cawn ni olygfeydd gwydd.

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Ddyffryn Ogwen, lle byddyn yn cerdded i Ffynnon Llugwy, wedyn dros Fwlch Eryl Farchog i gopa Pen yr Helgi Du (833 m  / 2,733 tr). O fama mae’n filltir – i lawr wedyn i fyny – i gopa Pen Llithrig y Wrach (799 m / 2,621 tr). Bydwn yn dilyn ei grib i lawr i argae Llyn Cowlyd, wedyn dychwelyd i Drefriw dros grib Cefn Cyfarwydd (492 m / 1,614 tr).

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  10 milltir / 16 km

Gradd:  Taith fynydd galed, efo bron i 3,000 tr. o esgyniad i gyd. Bydd ‘na elfen o sgramblo mewn cwpl o lefydd, a llefydd hefyd lle fydd hi’n agored.

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Addasrwydd:  Dylech chi fod â phrofiad o’r mynyddoedd a thir garw, a bod yn ddigon heini am y daith hon.

Cofiwch – Weithiau mae’n oer yn y mynyddoedd, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr, gan gynnwys het a menig.

Amser ymadael:  08:45 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Tony Ellis, Lucy Flood a Paul Newell


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Rhufeiniaid a gwladwyr

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Rhufeiniaid a gwladwyr

Taith gerdded gron o Fetws y coed i Ddyffryn Lledr a Llyn Elsi yw hon, sy’n ardal weddol newydd i ni.

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Fetws y coed, lle byddwn yn dilyn yr afon i groesi Pont y Mwynwyr cyn dilyn Sarn Helen, y ffordd Rufeinig, heibio i hen bentref Riwddolion a dros y bryn i Bont y Pant yn Nyffryn Lledr. O fama byddwn yn dilyn Afon Lledr i Bont Gethin, wedyn dilyn y llwybr i fyny i Lyn Elsi, uwchben Betws y coed, wedyn i lawr i’r pentref.

Bydd ein minibws yn ein dychwelyd i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  8 milltir / 13 km

Gradd:  Cymedrol, efo rhyw 1,500 troedfedd o esgyniad

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  09:30 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Maria Denney a Marianne Siddorn


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Cestyll yn yr awyr

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Cestyll yn yr awyr

Castell Gwydir yw’r castell dan sylw, a ‘Castles in the Air’ yw teitl y llyfr a ysgrifennwyd gan berchnogion presennol y castell. Bu Gwydir yn sedd i’r teulu pwerus hwn oedd yn disgynyddion Brenhinoedd Gwynedd, ac yn un o’r teuluoedd mwya pwysig yng Ngogledd Cymru yng nghofnodau’r Tuduriaid a’r Stiwartiaid.

Bydd y daith gerdded hamddenol hon yn un o’n rhai hawsa eleni, heb ddim ond tua 200m (650′) o esgyniad. O Drefriw byddwn yn cymrys y llwybr hyfryd o gwmpas y Cob ac ar lan Afon Conwy ar ein ffordd tuag at Llanrwst a Chastell Gwydir. Mae’r daith hon yn cynnwys mynediad i Gastell Gwydir a’i gerddi (am ddim *), lle bydd cyfle i dreulio digon o amser.

Wedyn byddwn yn ymweld â Chapel Gwydir Uchaf (sydd â thu mewn impresif) a’i drysfa (maze) fach gyfagos. Ar ein ffordd yn ôl i Drefriw byddwn yn ymweld â Chynffon y Gaseg Las (‘Rhaeadr y Parc Mawr’ yn Gymraeg), yn rhaeadr sydd yn dal i gyflenwi dŵr ar gyfer y ffowntens yng Nghastell Gwydir hefyd, a’r dŵr yn llifo mewn camlas fach (leat) dros y dolydd. (Lady Willoughby o Gwydir a roiodd yr enw ar y rhaeadr.)

* Mae hyn yn bosib trwy gymorth ein noddwr,  Partneriaeth Tirwedd y Carneddau. Diolch!

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  6 milltir / 10 km

Gradd:  Hawdd, hamddenol, dim ond ychydig o esgyniad

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  09:45 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Colin Devine a Liz Burnside


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Ewch â fi adra!

Dydd Sul 19 Mai, 2023

Ewch â fi adra!

Mae ‘na gymaint o ffyrdd hyfryd yn ôl o Fetws y coed fel ein bod ni’n hapus i ail-wneud y daith gerdded hon.

Bydd ein minibws yn mynd â ni i Fetws-y-coed i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy.

Byddwn yn cerdded i fyny trwy geunant Aberllyn, cyn cyrraedd Llyn Parc a cherdded ar hyd ei lannau. Byddwn wedyn yn disgyn i Hafna, cyn pasio rhai o’r llynnoedd hyfryta yn y goedwig. Mae hon yn daith odidog – ar gyflymdra hamddenol – a cheir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri.

Mae’r llwybr yn dilyn cymysgedd o draciau coedwig eang a llwybrau eraill.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  8 milltir / 12 km

Gradd:  Cymedrol, efo cwpl o darnau serth

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  10:00 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Nigel Thomas a Dave Tetlow


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Crwydro’r ddau gob

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Crwydro’r Ddau Gob

Mae’r rhan fwyaf o’n teithiau cerdded ar ochr Trefriw i Afon Conwy, ond dyma gyfle i gerdded hefyd ar yr ochr arall!

Mae gan Ddyffryn Conwy amddiffyniadau rhag yr afon o bobtu iddo – o’r enw ‘cobiau’ – sydd yn cynnig cerdded hyfryd – a gwastad! – wrth ochr yr afon.

Taith o dri darn yw hon, efo’r darn cyntaf a’r darn olaf ar y cobiau.

Byddwn yn dilyn y cob o Drefriw i Lanrwst am 2 filltir, wedyn dilyn y lonydd uwchben Llanrwst cyn disgyn i Dan Lan, lle mae’r cob arall yn cychwyn. Wedi dilyn y cob hwn am 2 filltir i Faenan, bydd ein minibws yn mynd â ni’n ôl i Drefriw.

Bydd ‘na ddigon o gerdded hamddenol ar lan yr afon, ac fel arfer bydd ‘na lawer o fywyd gwyllt i’w weld yn agos i’r afon hefyd.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  7 milltir / 11 km

Gradd:  Hawdd a hamddenol i’r rhan fwyaf (ond mae ‘na esgyniad ar y lôn yn y canol o 10m hyd at 100m)

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  10:15 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Karen Martindale a Jan Blaskiewicz


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Cyflwyniad i redeg y llwybrau!

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Cyflwyniad i redeg y llwybrau!

Dyma gyfle i gymysgu cerdded efo rhywfaint o redeg.

Byddwn yn cychwyn yn y pentref, wedyn ar ôl milltir cyrraedd llwybr serth i ymylon coedwig Gwydir. Gobeithio bydd ‘na amser i ymweld â hen eglwys Llanrhychwyn ar ein ffordd i’r pwynt uchaf lle cawn ni olygfeydd gwych. Wedyn byddwn yn disgyn i Lyn Geirionydd ac yn ôl i Drefriw efo golygfeydd i lawr Dyffryn Crafnant.

Mae ‘na ddarnau sy tipyn serth a garw, ond byddwn yn symud am bês fydd yn siwtio’r grŵp, a dan ni’n disgwyl cerdded y darnau serth, gan ailgrwpio’n amal.

Hyd:  Hanner diwrnod  (2½ awr, 10:30 – 13:00)

Pellter:  Tua 7 milltir / 11 km

Addasrwydd:  Rhiad i chi fod yn ddigon heini i daclo’r cerdded/rhedeg a ddisgrifir uchod.

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Beth i’w wisgo:  Rhaid gwisgo ‘trail shoes’ (fydd sgidiau cerdded ddim yn addas). Mae’n debyg byddwn yn dod ar draws llefydd gwlyb neu gorslyd. Hefyd basai’n syniad da cario dŵr yfed.

Amser ymadael:  10:30 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Fliss Aries a Nick Denney


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig

Yn ôl i natur

Dydd Sul 19 Mai, 2024

Yn ôl i natur

Taith gerdded gron yn ardal Nant Bwlch yr Haearn yng Nghoedwig Gwydir yw hon.

Byddwn yn teithio mewn ceir i gychwyn ein taith gerdded, sef hen fwynglawdd Cyffty ger Nant Bwlch-yr-Haiarn yng Nghoedwir Gwydir. (Mae Cyffty yn 4 milltir o Drefriw – gweler y daith yma.)

Mae hon yn daith gerdded hamddenol fydd yn cychwyn wrth un o’r hen fwyngloddiau yn ardal Nant Bwlch-yr-Haiarn. Bydd ein llwybr yn dilyn nifer o lynoedd a grëwyd  ar gyfer yr hen ddiwydiant hwn, a hefyd archwilio blodau gwyllt, natur, hanes a chwedlau’r ardal unigryw hon. Byddwn yn cerdded ar lwybrau da i’r rhan fwyaf, efo rhannau byrion ar dir mwy garw a  mwy serth, wedyn cyrraedd golygfan naturiol mewn pryd i gael cinio yno. O fan’na byddwn yn parhau a dychwelyd i’n man cychwyn, wedyn dychwelyd i Drefriw yn yr un ceir.

Dyma gyfle i archwilio natur yn y bryniau efo cwpl o arbenigwyr yn y maes.

Hyd:  Hanner diwrnod.  Dewch â phecyn bwyd.

Pellter:  Tua 5 milltir / 8 km

Gradd:  Cymedrol/hamddenol

Cofiwch – ardal wledig yw hon, a bydd ein teithiau cerdded yn mynd â ni allan i gefn gwlad lle bydd rhai rhannau o lwybrau yn anwastad, ac weithiau byddant yn wlyb a llithrig dan draed. Dydy hi ddim fel cerdded ar balmentydd!

Amser ymadael:  10:45 y.b. o Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. (Gweler ein caffi.)  Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:  Pete Kay a Bernard Owen


Cliciwch ar y map i weld bras leoliad y daith gerdded hon.


Archebu: I archebu lle, cliciwch ar y botwm Eventbrite isod (a fydd yn agor tab newydd).

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.


Yn ôl i’r brig