I Blas y Brenin

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

I Blas y Brenin

Taith gerdded hyfryd i Gapel Curig trwy Lyn Geirionydd fydd hon. Byddwn ni’n cerdded wedyn trwy rannau agored o Goedwig Gwydir, heibio i Lyn Bychan, a gorffen ym Mlas y Brenin, y Ganolfan Awyr Agored Genedlaethol, lle bydd ‘na gyfle i gael diod (poeth neu oer) a mwynhau’r golygfa tuag at Bedol yr Wyddfa tra’n aros am y bws mini yn ôl i Drefriw.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 9 milltir / 14 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  9:45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:    Dave Prime a Mat Hancox

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig