Taith Gerdded Ffotograffiaeth – x 2 sesiwn

 

Dydd Sadwrn 21ain Mai 2016

Taith Gerdded Ffotograffiaeth – x 2 sesiwn

Taith gerdded trwy dir coediog, gan ymweld â rhaeadrau a dau lyn hardd. Bydd Nick Livesey wrth law i gynnig cyngor arbennig ar ffotograffiaeth tirlun, ac i ateb cwestiynau am hanes a daeareg yr ardal.

Hyd: 3.5 awr

Pellter: 4 milltir

Arweinydd: Nick Livesey, Ffotograffydd tirlun dawnus

Gradd: Cymedrol

Cyfarfod: Bore 8.45 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gellir archebu rŵan

Cyfarfod: Prynhawn 1.15 yp yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

 

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.