Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

 

Dydd Sul 22ain Mai

Chwilota mewn Nature i Deuluoedd

Mae hon yn daith gerdded efo gweithgareddau i’r teulu, a arweinir gan Pete Kay o Ryd y creuau, The Drapers’ Field Centre ym Metws y coed.

Bydd y daith yn cyfuno gemau amgylcheddol a gweithgareddau efo dysgu mwy am hanes yr ardal a’r bywyd gwyllt i’w weld yn y caeau, coed a nentydd uwchben Trefriw.

Byddwn yn cerdded o Drefriw i Ddyffryn Crafnant, lle byddwn yn chwilio am fywyd yn y nentydd, chwilio am minibeasts, a chael helfeydd sborion (scavenger hunts).  Byddwn hefyd yn chwilota am fwyd gwyllt wrth fwynhau‘n hunain yn yr ardal brydferth hon.

Fydd y daith ddim yn galed, ond dylech chi wisgo esgidiau addas gan na fyddwn ni bob amser ar lwybrau.

Hyd: 5 awr

Pellter: km / 3 milltir

Cyfarfod:  9.00 yb yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)

Gradd: Hawdd

Nodwch os gwelwch yn dda – Bydd Hanner Marathon yn pasio trwy Drefriw ar fore Sul, yr 22ain.  Mae’n bosib bydd ffyrdd lleol ar gau o 8yb ymlaen, ac er bydd mynediad i bobl fydd yn mynychu’r Ŵyl Gerdded, awgrymir y dylech chi adael ychydig mwy o amser ar gyfer eich siwrnai.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded

Gellir archebu rŵan.