Creigiau Poethion a Cherrig Anferth

Dydd Sul 17eg Mai, 2020

Creigiau Poethion a Cherrig Anferth

Crwydro hanes hynafol ar ffin ogleddol y Parc Cenedlaethol.
Byddwn yn dal y bws mini i Fwlch y Ddeufaen, uwchben Rowen,  yna cerdded ar lwybr taclus, ffriddoedd a 1/4 tir corsiog (dim nofio!).
Polion cerdded a sgidiau addas yn hanfodol.

Byddwn ni’n ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Cofiwch – weithiau mae’n oer yng ngodreuon y Carneddau, hyd yn oed ym mis Mai, felly gwnewch yn siwr bod chi’n gwisgo esgidiau da, a bod gynnoch chi ddillad cynnes a gwrth-ddŵr.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 6 milltir / 10 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  9:00 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith.

Arweinwyr:    Ken Brassil a Bernard Owen

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig