Gwydir Cudd

Dydd Sul 17eg Mai, 2020

Gwydir Cudd

Yn guddiedig yng Nghoedwig Gwydir mae nifer o lynnoedd hyfryd a llawer o hanes diddorol.  Ac oherwydd bod y goedwig yn weddol uchel, ceir golygfeydd hyfryd dros y dyffrynnoedd a thraw i fynyddoedd y Carneddau a’r Glyderau. Ymunwch â dau arweinydd sydd yn nabod pob modfedd o’r ardal ddiddorol hon, ac sy wedi dewis y goreuon i chi!
Byddwn yn ôl mewn pryd i fynychu’r Ffair Gacennau am 4 y.p.!

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 10.5 milltir / 16 km

Gradd:  Cymedrol, ond efo cryn dipyn o esgyniad a disgyngyniad (gweler isod)

Cyfarfod:  8:45 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith.

Arweinwyr:    Tony Ellis a Mike Bolsover

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig