Taith Gerdded i Fore-godwyr

 

Dydd Sadwrn 20fed Mai, 2017

Cyfle i fwynhau côr y bore bach ar daith gerdded gynnar

Mwynhewch gôr y bore bach o gwmpas ymylon Coedwig Gwydir efo gwylwyr dar lleol. Bydd y daith yn cynnwys coetir a thorlan, a byddwch yn dysgu sut i adnabod adar wrth eu cân.  Cyflymdra hamddenol, ond bydd rhai mannau byr yn garw ac yn serth.  Efallai bydd hi’n wlyb dan draed mewn mannau.  Gwisgwch esgidiau cerdded, a basai binocwlars yn ddefnyddiol.

Hyd:  2.5 awr

Pellter:  5 km / 3 milltir

Gradd:  Cymedrol

Cyfarfod:  5.45 y.b. ym mhrif maes parcio Trefriw (LL27 0JH, SH781631) (gyferbyn â’r Felin Ŵlan)

Gorffen:  8.30 y.b. (efo brecwast dewisol wedyn yn y caffi yn y pentref, ar eich traul eich hun)

Arweinyddion:    Joan Prime, arweinydd teithiau efo Cerdded Conwy Walks, ac Alan Young

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

 

Archebu:  I archebu lle ar y daith gerdded hon, cliciwch ar y botwm isod.

Eventbrite - Trefriw Walking Festival 2017 - Early Bird Walk

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.