Darganfod Dolgarrog

Dydd Sadwrn 16eg Mai, 2020

Darganfod Dolgarrog  (ei hanes a’i hanes naturiol)

Mae Dolgarrog yn bentref bach ar ochr gorllewinol Dyffryn Conwy, 3 milltir i’r gogledd o Drefriw. Ar y llethrau uwch ei ben mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed Dolgarrog.

Mae’r pentref presennol a’i dai yn ganlyniad i lawer o waith adeiladu a wnaed ym mlynyddoedd cynnar yr ugeinfed ganrif. Bu hyn yn defnyddio’r dŵr ym mynyddoedd y Carneddau er mwyn pweru’r ffatri alwminiwm yn y pentref.

Byddwn ni’n cerdded o’r pentref, i fyny drwy’r warchodfa natur er mwyn archwilio hanes diwydiannol a chyn-ddiwydiannol yr ardal. Ar y ffordd byddwn ni’n ymweld â’r rhaeadrau fu unwaith yn enwog, aneddiadau gwag, cynefinoedd planhigion prin, a cheir golygfeydd gwych dros Ddyffryn Conwy a mynyddoedd y Carneddau.

Hyd:  Trwy’r dydd.  Dewch â phecyn bwyd. 

Pellter:  Tua 6 milltir / 10 km

Gradd:  Cymedrol, ond hamddenol iawn

Cyfarfod:  10:30 y.b. yn Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631)
Bydd te a chacen ar gael yn y Neuadd o flaen ac ar ôl eich taith. Croeso i chi aros a chymdeithasu.

Arweinwyr:   Pete Kay a Tomos Jones

Cliciwch yma i weld bras leoliad y daith gerdded hon.

Archebu lle:   I archebu lle ar y daith hon, defnyddiwch y bocs ‘Eventbrite’ isod.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth archebu, amodau a thelerau cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Sylwer: Er na fyddwn ni’n codi tâl am ein teithiau cerdded, byddwn yn gofyn am rodd wirfoddol (pres parod neu gerdyn). Mwy o fanylion ar ein tudalen ariannu.

Yn ôl i’r brig