O Fetws-y-coed i Drefriw

 

Dydd Gwener 20fed Mai

O Fetws-y-coed i Drefriw

Byddwn yn teithio i fyny Dyffryn Conwy i Fetws-y-coed ar gludiant cyhoeddus, i gychwyn y daith gerdded yn ôl i Drefriw ar y bryniau uwchben Dyffryn Conwy. Ceir golygfeydd ardderchog o’r bryniau o gwmpas, gan gynnwys mynyddoedd Eryri. Hefyd byddwn yn ymweld â nifer  o lynnoedd a safleoedd hanesyddol ar y llwybr yn ôl i Drefriw.

Hyd : 5 awr

Pellter : 10 Km / 6 milltir

Cyfarfod : 10.10yb yn  Neuadd Bentref Trefriw (LL27 0JH, SH781631) i ddal cludiant cyhoeddus

+++++++++++(bydd rhaid i chi brynu tocyn)

Gradd : Cymedrol

Arweinwyr : John Barber a Dave Prime, arweinydd efo Cerdded Conwy

Cyfaddasrwydd: Pawb sydd yn weddol heini

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y wybodaeth a’r amodau archebu cyn i chi fynychu unrhyw daith gerdded.

Gellir archebu rŵan.